Actueel: 5G Blueprint

5G Blueprint is een internationaal onderzoeksproject. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met onder andere het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken, North Sea Port en Port of Antwerp, bedrijfsleven en academische sector een consortium van 28 partijen opgericht. Samen onderzoeken zij hoe real-time data uitwisseling van en naar voertuigen, tussen terminals en voertuigen en tussen voertuigen en centrales kan bijdragen aan meer efficiëntie. Er wordt onderzocht hoe tele-operation kan helpen bij het verminderen van chauffeurstekorten en bij het op afstand sturen en ondersteunen van voertuigen en schepen. Hiermee verbetert naar verwachting niet alleen de bereikbaarheid van de belangrijke logistieke corridor North Sea Port (Vlissingen – Terneuzen – Gent – Antwerpen), maar neemt ook de werkgelegenheid toe en kan de concurrentiepositie worden versterkt. De inzet van nieuwe 5G telecommunicatietechnologie is hierbij een instrument. Het 5G-Blueprint project start per 1 september 2020 en loopt drie jaar.

Contactpersonen

  • Senior adviseur connected en automated mobility bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:  Wim Vandenberghe 
  • Beleidscoordinator EU voor Cooperative, Connected and Automated Mobility bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Erik Vrijens 

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie

 

 

/**whitelisting script Active Campaign**/