Actueel 

Inmiddels hebben 57 partijen, waaronder Rijk, provincies, belangenverenigingen, opleidings-, mobiliteits- en IT-organisaties het ADAS Convenant ondertekend. Elk van deze organisaties heeft een ADAS Uitvoeringsplan opgesteld, met specifieke acties die bijdragen aan de doelstelling van de ADAS Alliantie: het veilige gebruik van Advanced Driver Assistance Systems met minimaal 20% te verhogen in 2022. Het betreft dan bijvoorbeeld acties om bekendheid bij bestuurders te bevorderen en om de aanschaf te stimuleren.

Contactpersonen

  • Beleidsmedewerker human behaviour & smart mobility bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Anonymous   
  • Voorzitter ADAS Alliantie: Paul Molenaar 
  • Adviseur Smart Mobility & ITS bij RAI Vereniging: Anonymous  

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie