Nationale MaaS pilots

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zeven regio’s zijn samen MaaS-pilots gestart. Elke pilot heeft een andere focus op een beleidsdoel en doelgroep, bijvoorbeeld woon-werkverkeer rond de Amsterdamse Zuidas, Wmo-vervoer in Twente, grensoverschrijdend vervoer in Limburg en CO2-neutraal reizen in Eindhoven.

Dit najaar worden de eerste nationaal schaalbare MaaS-apps gelanceerd. Alle apps maken reizen door heel Nederland met zoveel mogelijk vervoerders mogelijk. Een belangrijk uitgangspunt is namelijk schaalgrootte, want zonder schaal is er beperkt effect te meten en geen positieve businesscase.

Een ander belangrijk uitgangspunt van het Nederlandse MaaS-ecosysteem is standaardisatie. Daarom is de TOMP-API ontwikkeld: voor een uniforme gegevensuitwisseling tussen vervoerders en apps. Deze standaard wordt al in Australië en Zwitserland verplicht gesteld.

Programma manager Eric Mink 

Deelmobiliteit

Deelscooters, deelfietsen, deelauto’s: je ziet ze steeds vaker verschijnen in het Nederlandse straatbeeld. Het zijn allemaal vormen van deelmobiliteit die toegang geven tot vervoermiddelen zonder dat je ze zelf hoeft te bezitten. Deelmobiliteit zorgt voor minder autokilometers, afname van autobezit en daardoor minder benodigde parkeerruimte. Het helpt op die manier overheden bij hun ambities om te bouwen aan gezonde, schone en aantrekkelijke steden, het beter gebruiken van de schaarse openbare ruimte en de bereikbaarheid in steden en op het platteland. Door als gemeente afspraken te maken met de aanbieders van deelmobiliteit en het gebruik te monitoren zoeken we naar een situatie waarbij deelmobiliteit een volwaardig onderdeel wordt van het mobiliteitssysteem in heel Nederland. Deelmobiliteit en MaaS versterken elkaar. Deelmobiliteit in combinatie met MaaS geeft de reiziger keuzevrijheid doordat het mogelijk is om via een app te plannen, boeken en betalen.

Bundeltrekker deelmobiliteit: Astrid Zwegers 

Hubs 

MaaS krijgt een extra impuls door de realisatie van hubs, op- of overstappunten waar allerlei vormen van (elektrische) deelmobiliteit worden aangeboden, die met behulp van een slimme (MaaS-)app kunnen worden ontsloten. Bestaande hubs zijn te vinden OV-terminals, zoals treinstations. In veel binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen worden hubs met deelmobiliteit gecreëerd in combinatie met een lage parkeernorm voor privéauto’s. Ook werken steden aan de realisatie van buurthubs, waardoor bewoners in de bestaande stad dichtbij hun woning alternatieven kunnen vinden voor het gebruik van de eigen auto.  

Adviseur: Sebastiaan van der Hijden 

Belangrijke documenten en links

  • Op www.maas-programma.nl staan heel veel documenten en relevante artikelen over MaaS;
  • Meer informatie over de Citydeal elektrische deelmobiliteit vind je HIER ;
  • Meer informatie over autodelen en de Green Deal Autodelen vind je hier: www.autodelen.info

Contact Personen

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie