Bezig met laden...

Toegangkelijkheidsverklaring | DMI

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid van deze website en app. 

Dutch Mobility Innovations wil dat iedereen in Nederland, zonder of met een permanente of tijdelijke functiebeperking, haar online diensten gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid op deze website en de bijbehorende mobile applicatie (app).

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat websites van overheden moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1. Overheden moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaringen gelden voor www.dutchmobilityinnovations.com en de bijbehorende mobiele applicatie (app) en zijn gepubliceerd op 23-06-2021.

Toegankelijkheidsverklaringen 

Verklaring website

De status van deze website is: Eerste maatregelen genomen (C). Bekijk de volledige verklaring op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/4739

Verklaring app

De status van mobiele applicatie (app) : Voldoet niet (D). Bekijk de volledige verklaring op: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/4469

Hoe wij de toegankelijkheid van deze website verbeteren

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verbeteren wij de digitale toegankelijkheid door:

  • Toegankelijkheid vanaf de start. Bij nieuwe websites en apps letten we vanaf de start bij elke stap op de toegankelijkheid. Denk aan het ontwerp-, bouw en content.
  • Onderzoek naar de status van de toegankelijkheid. Deskundigen onderzoeken (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen we waar mogelijk op. 
  • Kennis bij medewerkers. Met een campagne voor onze medewerkers verhogen we de bewustwording over het belang van Digitale Toegankelijkheid en wat hierbij komt kijken. Voor diverse medewerkers maken wij opleidingen en e-learning beschikbaar.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

In het register op toegankelijkheidsverklaring.nl vindt u toegankelijkheidsverklaringen van andere websites waar wij verantwoordelijkheid voor zijn. Bekijk het overzicht met verklaringen van het ministerie van I en W.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met info@dutchmobilityinnovations.com

Wat kunt u van ons verwachten?

Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.


Status toegankelijkheidslabel van DutchMobilityInnovations.com. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.


 

Pagina's

Contact

ConnAct.online

Haydnlaan 27

3723 KG Bilthoven

Mail: support@connact.online