Actueel 

Gemeenten en provincies hebben gezamenlijk landelijke specificaties opgesteld van diensten voor het uitvoeren van verkeersmanagement, het bedienen van bruggen en sluizen, het bewaken en bedienen van tunnels en het uitvoeren van parkeermanagement, eventmanagement en stadstoezicht en -toegang. Deze gezamenlijke landelijke specificaties vormden de basis voor een Europese aanbesteding. Op 23 april 2020 zijn landelijke Raamovereenkomsten afgesloten met een groot aantal marktpartijen voor het leveren van iDiensten aan de gemeenten Almere, Deventer, Dordrecht, Leiden en Zwolle en de provincies Flevoland, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland. Deze Raamovereenkomst wordt cyclisch herhaald dus ook andere decentrale overheden die op die wijze - zonder Europese aanbesteding - iDiensten afnemen.

Contactpersoon

Deze overheden zijn gestart met het uitwerken van de iDiensten die zij willen afnemen. Zij hanteren hiervoor het CROW ‘Stappenplan Afnemen iDiensten door gemeenten en provincies. Hiermee vertalen overheden gestructureerd en stapsgewijs hun ambities naar slimme iDiensten die hierop aansluiten en komen zij tot een afgestemde rolverdeling tussen overheden en private dienstverleners. De meeste deelnemende decentrale overheden hebben hun roadmap voor het afnemen van iDiensten inmiddels gereed. 

De volgende stap is het komen tot een Nadere Offerteaanvraag voor de gekozen iDienst(en) en vervolgens het afsluiten van een Nadere Overeenkomst met de geselecteerde Aanbieder, binnen de landelijke Raamovereenkomst. Vanuit het landelijke programma iCentrale ondersteunt een kernteam van experts hierbij.

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie