Drones

De relatief nieuwe techniek van drones biedt grote kansen voor onder meer inspecties van bruggen, precisie landbouw en het bezorgen van pakketten op moeilijk bereikbare plaatsen. Maar er zijn ook risico’s ten aanzien van privacy en veiligheid. De ontwikkeling van de Europese dronemarkt heeft in de zomer van 2019 een forse stap voorwaarts gemaakt met de publicatie van de EU droneregelgeving. Met deze publicatie is Nederland aan zet om deze regelgeving nationaal goed te implementeren. Kijk voor meer informatie op de Dutch Drone Community.

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence In potentie kan AI bijdragen aan de ontwikkeling van een geïntegreerd mobiliteits- en transportsysteem dat met nieuwe technologie niet alleen onze economische positie versterkt maar ook onze sociaal-maatschappelijke context verbetert. Veelbelovende toepassingen voor een veiliger, duurzamer en efficiënter systeem zijn onder andere zelfrijdende voertuigen, slimme elektrische laadsystemen, predictief onderhoud, zelflerend energie- en emissiemanagement, coöperatieve mobiliteit, deelmobiliteit en zelforganiserende logistiek.

Hyperloop 

De hyperloop is een innovatief vervoersmiddel waarin een pod (het voertuig), door magneten zwevend, in een (bijna) vacuümbuis van A naar B schiet. Sinds 2013 zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen, maar er moet nog veel gebeuren voordat de eerste personen daadwerkelijk met een hyperloop kunnen reizen. In juli 2017 werd in Californië de eerste SpaceX Hyperloop Pod Competition georganiseerd door Elon Musk. De pod van het studententeam Delft Hyperloop won deze competitie. Er zijn de afgelopen jaren tal van bedrijven ontstaan die proberen een werkend hyperloop-systeem te ontwikkelen. De hyperloop lijkt een aantrekkelijk systeem als alternatief voor korte afstandsvluchten, ook met het oog op reductie van CO2 en de verduurzaming van lange afstand transport. Het is echter voorlopig nog geen realiteit.

Avatars 

Avatars hebben te maken met technologie die ons in staat stelt om van grote afstand te kunnen zien, horen en voelen en te communiceren met de fysieke omgeving. Op de korte termijn zullen avatars weinig invloed hebben op onze mobiliteit. Maar in de toekomst kan dat zomaar veranderen.

Belangrijke documenten en links

Contactpersonen

  • Senior (Inter)nationale regelgeving Onbemande luchtvaartuigen (drones) bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ron van de Leijgraaf. 
  • Innovatie-adviseur bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, betrokken bij hyperloop Bon Bakermans 
  • Projectleider avatars bij ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Doortje Koster

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie