• Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020

  Mobiliteitsbeleid zou zich moeten richten op stedelijke bereikbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en de klimaatopgave, naast het aanpakken van de drukte in de spits. De meeste oplossingen zijn echter niet eenvoudig en vergen politieke keuzes. Dat stellen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in de studie 'Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020', die vandaag is gepubliceerd. 

 • Achtergrondrapportage monitoring mobiliteit Covid-19

  De achtergrondrapportage 'Monitoring Mobiliteit COVID-19' heeft als doel één per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna. Hierbij wordt breed gekeken naar verkeersafwikkeling, reisgedrag, milieu en vervoermiddelen. Voor deze rapportage wordt data en kennis binnen en buiten het departement benut om een zo volledig mogelijk overzicht te geven. De gebruikte bronnen worden op de slides vermeld. Er is tevens een basismonitor beschikbaar die 2x per week inzicht geeft in de brede mobiliteitsontwikkeling (fiets, OV, wegverkeer en andere modaliteiten) ten tijde van de COVID-19 maatregelen.

 • 5G-Blueprint-NL (persbericht)

  Het internationale onderzoeksproject ‘5G-Blueprint’, een publiek-private samenwerking van partijen uit Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en Tsjechië ontvangt een subsidie van 10 miljoen euro van de Europese Unie. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met onder andere het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken, de havenbedrijven North Sea Port en Antwerpen, bedrijfsleven en academische sector een consortium van 28 partijen opgericht. Gezamenlijk onderzoeken zij hoe met behulp van de techniek van tele-operation transport en logistiek – ook grensoverschrijdend – efficiënter kan. 

 • 5G-Blueprint-ENG (pressrelease)

  The international research project ‘5G Blueprint', a public-private partnership involving parties from the Netherlands, Flanders, Switzerland and the Czech Republic, is to receive a grant of 10 million euros from the European Union. The Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management, together with, among others, the Flemish Department for Mobility and Public Works, port authorities North Sea Port and Antwerp, the business community and academic sector, has set up a consortium of 28 parties. Together they are investigating how to increase the efficiency of transport and logistics - also across borders - using ‘tele-operation’ technology. 

 Bekijk meer artikelen en blogs

Evenementen

  Bekijk meer events

Publieke Community's

CATALYST Living Lab

Actief sinds 23-1-2020
38 leden

Challenges

Actief sinds 7-1-2020
48 leden

VM Informatie voor Routeadvies (VM-IVRA)

Actief sinds 9-9-2019
55 leden

Dutch Drone Community

Actief sinds 4-4-2019
37 leden

Strategic Committee

Actief sinds 31-8-2018
116 leden

MaaS-programma

Actief sinds 1-11-2017
516 leden

Dutch Mobility Innovations

Actief sinds 15-7-2017
2553 leden

1. Partnership Talking Traffic

Actief sinds 12-1-2017
586 leden

User Support

Actief sinds 10-1-2015
2577 leden

Connected Transport Corridors

Actief sinds 6-3-2019
83 leden

Data voor Logistiek

Actief sinds 10-9-2018
24 leden

  Bekijk alle community's