• Tussenrapportage evaluatie Use Cases Talking Traffic

    Bijgaand een tussenrapportage van de eerste groep Use Cases die vanuit Talking Traffic geleverd zijn en worden aan uiteenlopende weggebruikers. Deze is gebaseerd op een eerste ruime steekproef (aanmerkelijk ruimer in tijd en geografie dan een enkel kruispunt of traject) uit de data van de twee grootste serviceproviders binnen het samenwerkingsverband Talking Traffic.

  • Achtergrondrapportage monitoring mobiliteit Covid-19

    Hierbij alweer voor de 12e week achter elkaar onze achtergrondrapportage over de effecten van COVID-19 op de mobiliteit. In de eerste week bestond de verzendlijst uit 30 I&W-ers, inmiddels wordt hij verzonden naar ruim 270 mensen binnen en buiten I&W. En veel ontvangers sturen de monitor weer door binnen hun organisatie of publiceren de rapportage op hun intra- of internet. We krijgen elke week weer veel (positieve) reacties en ook veel vragen naar aanleiding van de plaatjes en grafieken. Ook krijgen we regelmatig suggesties voor nieuwe grafieken of sturen jullie onderzoeken door naar ons. Ons team waardeert deze feedback bijzonder, want daardoor wordt de monitor (hopelijk) steeds beter en completer; dus we hopen dat jullie dit willen blijven doen! Wij blijven de monitor in ieder geval tot 1 september verzorgen.

  • Achtergrondrapportage monitoring mobiliteit Covid-19

    De achtergrondrapportage 'Monitoring Mobiliteit COVID-19' heeft als doel ééns per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna. Hierbij wordt breed gekeken naar verkeersafwikkeling, reisgedrag, milieu en vervoermiddelen. Voor deze rapportage wordt data en kennis binnen en buiten het departement benut om een zo volledig mogelijk overzicht te geven. De gebruikte bronnen worden op de slides vermeld. Er is tevens een basismonitor beschikbaar die 2x per week inzicht geeft in de brede mobiliteitsontwikkeling (fiets, OV, wegverkeer en andere modaliteiten) ten tijde van de COVID-19 maatregelen.

 Bekijk meer artikelen en blogs

Evenementen

  Bekijk meer events

Publieke Community's

Drone2Go

Actief sinds 8-6-2020
14 leden

CATALYST Living Lab

Actief sinds 23-1-2020
45 leden

Challenges

Actief sinds 7-1-2020
49 leden

VM Informatie voor Routeadvies (VM-IVRA)

Actief sinds 9-9-2019
58 leden

Dutch Drone Community

Actief sinds 4-4-2019
37 leden

Strategic Committee iVRI

Actief sinds 31-8-2018
118 leden

Digitalisering Overheden

Actief sinds 16-8-2018
19 leden

MaaS-programma

Actief sinds 1-11-2017
520 leden

Dutch Mobility Innovations

Actief sinds 15-7-2017
2604 leden

Talking Traffic Partnership

Actief sinds 12-1-2017
591 leden

User Support

Actief sinds 10-1-2015
2629 leden

Connected Transport Corridors

Actief sinds 6-3-2019
84 leden

Data voor Logistiek

Actief sinds 10-9-2018
26 leden

  Bekijk alle community's