Actuele thema's

Lees hier meer over de laatste ontwikkelingen en gerelateerde projecten en programma's.

 • Datagedreven mobiliteit voor slimme, schone en veilige steden

  Datagedreven mobiliteit voor slimme, schone en veilige steden

  Data en digitalisering geven een steeds beter inzicht in wat er op straat gebeurt, ook waar het gaat om verkeer en vervoer. Intelligente verkeerslichten, de zogenaamde iVRI’s, zijn slechts een voorbeeld van hoe de infrastructuur steeds digitaler wordt en de dataketen van Talking Traffic breidt dan ook steeds verder uit. Basis ligt in een voortdurende uitwisseling van informatie tussen omgeving en weggebruiker en andersom.

  Lees meer

 • Reizen op maat

  Reizen op maat

  De ruimte in de stad is schaars: de grenzen van ons mobiliteitssysteem waren al bereikt en voor nog meer autoverkeer is eenvoudigweg geen plek meer. Maar we willen ons wel blijven verplaatsen. Met Mobility as a Service (MaaS) wordt ingezet op het flexibel en vooral vraaggericht invullen van de mobiliteitsvraag, waarbij de reiziger centraal staat. Het aanbod van openbaar vervoer en deelmobiliteit speelt daarbij een belangrijke rol. Reizigers ontvangen een reisadvies met een passend aanbod van een of meerdere modaliteiten, waarmee zij van deur tot deur kunnen reizen. Het is zelfs mogelijk om het mobiliteitsaanbod te kiezen met de minste CO2-uitstoot. 

  Lees meer

 • Slimme en schone stadsdistributie

  Slimme en schone stadsdistributie

  Aan- en afvoer van goederen is essentieel voor het functioneren van de stad. Dit proces willen we zo slim en zo schoon mogelijk laten verlopen. Drukke woonwijken waar meerdere keren per dag bestelbusjes pakketjes komen bezorgen, passen daar niet bij. De leefbaarheid en verkeersveiligheid komen daardoor immers flink onder druk te staan. En dat terwijl het veel efficiënter kan. Het ministerie van IenW brengt medeoverheden, marktpartijen, kennisinstellingen en ondernemers(verenigingen) samen om logistieke stromen in de stad slimmer, duurzamer en veiliger te organiseren. Hiertoe wordt ingezet op een combinatie van schone vervoermiddelen èn slimme manieren om het logistieke proce in te richten. Belangrijke ingrediënten zijn hubs, veel data en slimme mobiliteitstoepassingen. 

  Lees meer

 • Data biedt sturing op de stad

  Data biedt sturing op de stad

  Er komt steeds meer data beschikbaar. Data geeft inzicht in wat er werkelijk op straat gebeurt. Op welke tijdstippen is het druk en op welke locaties? Hoe worden voorzieningen gebruikt? Hoe is het met het fietsgebruik? Ten opzichte van de modelberekeningen waarop overheden zich eerder moesten baseren bij het bepalen van beleid en het maken van keuzes, biedt data bestuurders van steden grote meerwaarde. Zij krijgen concrete instrumenten in handen om gerichter te kunnen sturen op beheer en onderhoud.

  Lees meer

 • Meer ruimte voor lopen en fietsen

  Meer ruimte voor lopen en fietsen

  Wonen, werken, recreëren en gezondheidszorg: woonwijken kunnen zo ontworpen worden dat zoveel mogelijk voorzieningen en functies op loop- of fietsafstand zijn. Hierdoor zijn veel minder verplaatsingen nodig en zijn reizigers minder afhankelijk van een auto om op hun plaats van bestemming te komen. Om veilig te kunnen lopen en fietsen is niet alleen ruimte nodig, maar ook een passende inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor verkeers- en sociale veiligheid. 

  Lees meer

 • Openbaar Vervoer: duurzaam en efficiënt

  Openbaar Vervoer: duurzaam en efficiënt

  Om goed aan te sluiten bij de individuele reisbehoeften is een flexibel en divers aanbod van OV nodig. Dit vraagt om om afspraken tussen overheden en bedrijven die het vervoer aanbieden. Bij het realiseren van woningbouw moet bewust(er) worden gekeken naar de nabijheid van openbaar vervoer, zodat de auto minder noodzakelijk wordt en er voldoende hoogwaardige alternatieven laagdrempelig beschikbaar zijn.

  Lees meer

 • Waterberging zorgt voor droge voeten

  Waterberging zorgt voor droge voeten

  De afgelopen jaren zien we steeds vaker voorbeelden van hoe klimaatverandering voor problemen zorgt. Steden worden gedwongen kritischer te kijken naar de eigen bebouwing, groenvoorziening en watersystematiek, om in de toekomst beter bestand te zijn tegen problemen en bewoners beter te beschermen tegen de gevolgen.

  Lees meer

 • Digitale regelscenario’s

  Digitale regelscenario’s

  In een regelscenario wordt voor een stad of gebied vastgelegd wat er waar moet gebeuren bij bijvoorbeeld een incident, evenement of werk-in-uitvoering. Door deze scenario’s te digitaliseren, ontstaan kansen om beter te sturen op de leefbaarheid in de stad. Zo wordt het met behulp van data en connectiviteit mogelijk om dynamische milieuzones in te voeren, waarbij toegang bepaald wordt aan de hand van de actuele luchtkwaliteit.

  Lees meer

 • Elektrisch rijden en slim laden

  Elektrisch rijden en slim laden

  Mobiliteit moest schoner, slimmer en veiliger. Belangrijk onderdeel hiervan is het stimuleren van elektrisch vervoer, niet alleen voor de consument, maar bijvoorbeeld ook voor verladers en vervoerders in de logistieke sector en het openbaar vervoer.

  Lees meer

 • Slimme en duurzame mobiliteitsafwikkeling

  Slimme en duurzame mobiliteitsafwikkeling

  In de stad willen mensen en goederen zich zo slim, duurzaam en efficiënt mogelijk kunnen verplaatsen. Dat begint bij de keuze ten aanzien van locaties èn inrichting: door nabijheid te organiseren en functies als wonen, werken en recreëren te mengen, vermindert immers de noodzaak om te verplaatsen. En als we dan toch moeten of willen verplaatsen, dan graag zo slim en duurzaam mogelijk. Met een optimaal gebruik van bestaande infrastructuur en vervoermiddelen: daar is immers al voor betaald. En met gebruik van game changers als de E-bike en deelauto’s. Maar wel naar behoefte van het individu, plaats- en tijdsonafhankelijk. Op een manier die de stad leefbaar, gezond, aantrekkelijk en inclusief houdt. 

  Lees meer

 • Medicijnen overal bezorgd

  Medicijnen overal bezorgd

  Steeds vaker zetten wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, maar ook luchthaven Schiphol drones in voor inspectie van de infrastructuur. Op locaties waar het voorheen lastig of zelfs gevaarlijk was om te inspecteren, bieden drones uitkomst. Deze relatief nieuwe vorm van mobiliteit zorgt bovendien voor nieuwe mogelijkheden en extra vervoersstromen in de lucht. Zo worden drones ook ingezet voor het bezorgen van medicatie op moeilijk bereikbare plekken. In de drukte van de stad worden de eerste ervaringen opgedaan met bezorging van pakketjes.

  Lees meer

 • Regio’s snel en duurzaam verbonden

  Regio’s snel en duurzaam verbonden

  De luchtvaart zorgt voor ongeveer drie procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om de klimaatdoelen te halen, moet dat percentage naar beneden. Vier regionale luchthavens hebben de handen ineen geslagen en doen ervaring op met elektrisch vliegen. De kennis wordt gebruikt voor onderzoek naar het uitvoeren van lijndienstvluchten met elektrische vliegtuigen binnen Europa, om zo regio’s met elkaar te kunnen verbinden. Naar verwachting worden de eerste elektrische passagiersvluchten tussen luchthavens in Nederland binnen vijf jaar uitgevoerd.

  Lees meer

 • Zelfrijdend vervoer

  Zelfrijdend vervoer

  Automatische auto’s kunnen de bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad flink verbeteren. Zo kan er ruimte bespaard worden doordat de auto’s nauwkeuriger kunnen inparkeren. Automatische shuttles kunnen een vervoersoplossing bieden aan personen die nu beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid vanwege hun leeftijd of een handicap. Files verminderen omdat slimme auto’s dichter tegen elkaar kunnen rijden. Het verkeer zal een stuk veiliger worden omdat zelfrijdende auto's zich automatisch houden aan de verkeersregels. Maar zover is het nog niet: de voertuigen moeten uitgebreid getest worden en de wegen moeten uit te lezen zijn voor camera’s. Veiligheid staat immers voorop. Tot die tijd zijn er al wel allerlei hulpmiddelen beschikbaar die de praktijk van automatisch vervoer een stapje dichterbij brengen.

  Lees meer