Actueel 

Actueel zijn de mobiliteitseffecten als gevolg van de coronacrisis. Meer mensen werken thuis en mijden de spits. Overheden en werkgevers willen deze situatie ook op de langere termijn behouden. Om dat te bereiken, wordt bewust reizen gestimuleerd, door bijvoorbeeld meer thuis te werken, op andere tijden te reizen en vaker te kiezen voor de fiets. 

ContactPersonen

  • Programmadirecteur Vernieuwing ‘Minder Hinder’ bij Rijkswaterstaat: Sjoerd Bosman. 

Minder Hinder - aanpak

De Minder Hinder aanpak bestaat uit uit:

  • Slim plannen;
  • Slim bouwen;
  • Slim reizen;
  • Slim (regionaal) samenwerken.

De disciplines verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, communicatie en publieksgerichte uitvoering komen hierin samen. De traditionele Minder Hinder aanpak is primair gericht op het borgen van de bereikbaarheid door het beperken van de tijdelijke hinder van afzonderlijke onderhoudsprojecten. De vernieuwing van de Minder Hinder aanpak richt zich op zowel het borgen van de bereikbaarheid als ook op het verbeteren van veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid. Daarnaast is de vernieuwde aanpak een meer projectoverstijgende gebieds- of corridorgerichte aanpak met meer structurele effecten.

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie