Werk en Contact informatie

Armorica ICT
  • Consultancy
  • Duurzame mobiliteit
  • IT sector
Utrecht Nederland

Over mij

Na deelname aan het 2019/2020 programma "Aan het Werk in de Slimme en Groene Mobiliteit" van de provincie Overijssel ben ik in april als zelfstandig consultant aan het werk gegaan. In de praktijk bundel ik nu mijn 25+ jaren ICT kennis met de opgedane kennis over de mobiliteitswereld.

De focus van mijn werkzaamheden is vanuit de rol als Enterprise Architect, waarbij naast ontwerpen in de brede zin, ook specifieke diepgang niet schuw. Op dit moment uit zich dat in de implementatie van een Asset en Service Management platform waarbij zowel fysieke als data/informatie assets hun plek moeten vinden, uitgaande van een B2B2X relatie van alle betrokken partijen.

Persoonlijk

05-Feb

Community info

09-nov-20
Member
Activity - 1 Activity - 1
0