Werk en Contact informatie

Mobycon
Consultancy
Delft, Zuid-Holland Nederland

Over mij

Ik ben als projectleider en adviseur goed in staat om complexe vraagstukken en projecten aan te pakken, waarbij ik de problematiek benader vanuit zowel een analytisch als maatschappelijk oogpunt. Door na te denken in processen en systemen en door belanghebbenden bij het project te betrekken, ben ik altijd op zoek naar een gedragen, toekomstbestendig en uitvoerbaar plan. 

Zo houd ik mij bezig met het coördineren, managen en uitvoeren van projecten op het gebied van ITS, deel- en ketenmobiliteit en gebiedsontwikkeling, zowel voor Nederlandse als Europese opdrachtgevers. Zo manage en ondersteun ik een aantal innovatieve Europese programma’s gericht op harmonisatie van Intelligente Transport Systemen (ITS) op het Europese wegennet. 

Bedrijfsprofiel

Altijd in beweging
Mobycon is een onafhankelijk adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken. Met een integrale blik kijken we naar elk vraagstuk. We volgen trends, spelen in op de veranderende samenleving en zijn continu in beweging. Telkens leren we nieuwe omgevingen kennen en gaan we met alle partijen in gesprek. Stap voor stap ontstaat een uitvoerbaar en toekomstbestendig plan, passend bij het gebied en de betrokkenen.

Integrale en flexibele benadering
In een multidisciplinair team van verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, planologen, economen, bestuurskundigen en sociaalgeografen is Mobycon in staat om een multifunctioneel straatbeeld te creëren. We verrichten steekhoudende onderzoeken en brengen de behoeften van alle betrokkenen in kaart. We delen kennis en zoeken de samenwerking op met onze nationale en internationale partners. Deze integrale en flexibele benadering maakt duurzame oplossingen mogelijk, waarmee de maatschappij vooruit kan.

Persoonlijk

12-Apr

Community info

18-feb-20
Member
Activity - 1 Activity - 1
0