Werk en Contact informatie

MuConsult
  • MaaS
  • Mobiliteit
  • Openbaar vervoer
Nederland

Over mij

Jaap werkt binnen MuConsult aan beleidsvisies en nota’s op het gebied van Mobility as a Service (MaaS) en Openbaar Vervoer (OV). Denk aan de ontwikkeling van pilots voor MaaS en OV, de integratie van het doelgroepen en openbaar vervoer of de evaluatie van nieuwe OV-knooppunten. Ook begeleidt hij overheden bij de organisatie van aanbestedingstrajecten. Jaap’s brede achtergrond en interesses maken van hem een generalist die in staat is om snel tot de kern van de vraag te komen. Hij weet kwantitatieve en kwalitatieve analyses doelgericht te vertalen in concrete oplossingen en aanbevelingen. Jaap werkt graag aan complexe vraagstukken waarin een relatie moet worden gelegd tussen vervoers- en ruimtelijke ontwikkeling of een evenwicht moet worden gezocht in de behartiging van veel verschillende belangen.

Persoonlijk

Community info

12-dec-17
Member
Reader Reader
0