Werk en Contact informatie

HZ
Kennisinstelling
Vlissingen, Zeeland Nederland
Thierry Verduijn

Bedrijfsprofiel

Supply Chain Innovation

Logistieke ketens veranderen in een rap tempo: we bestellen meer en meer op internet, orderpikken in magazijnen wordt gedaan door robots, slimme zendingen vertellen continu waar ze zijn en hoe het met ze gaat, routes van trucks worden automatisch aangepast als files ontstaan, in 2025 mogen de dieselvoertuigen van logistiek dienstverleners de grote Nederlandse steden niet meer in, enz. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om logistieke ketens nog responsiever en efficiënter te maken, maar kunnen ook ketens ingrijpend veranderen. Zo is Amazon allang niet meer de boekverkoper van 15 jaar geleden, het is inmiddels een van de grootste logistiek dienstverleners in Europa. Innoveren betekent daarom ook oog hebben voor de disruptieve veranderen en het voorbereiden daarop. 

Het lectoraat Supply Chain Innovation onderzoekt samen met bedrijven en overheden in de regio hoe innovaties de logistieke ketens in Zeeland efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender kunnen maken. We analyseren de kansen en impact van nieuwe technologie, de meerwaarde en voorwaarden voor succesvolle samenwerking in ketens en de kenmerken van nieuwe business modellen bij invoering van nieuwe concepten. Omdat logistiek een ‘global playing field’ is werken we samen met universiteiten en hogescholen in Nederland en daarbuiten en bekijken we de positie van de Zeeuwse logistieke bedrijven binnen de context van internationale supply chains. 

Het lectoraat werkt intensief samen met de Zeeuwse innovatieplatforms Zeeland Connect en Food Delta Zeeland in het identificeren van innovatiebehoeften en onderzoeksvragen. De thema’s waarop het Lectoraat onderzoek uitvoert zijn:

  • Logistieke stromen en verbindingen; De Zeeuwse economie en met name de haven kan alleen blijven concurreren als de verbindingen naar het achterland goed en betrouwbaarheid. We onderzoeken hoe bedrijven kunnen samenwerkingen om de achterlandverbindingen te versterken en het bundelingen van lading tot nieuwe achterland diensten kunnen realiseren.
  • Zero Emissie Logistiek; De ambitie van het Klimaatakkoord van Parijs betekent voor de logistiek de overstap naar schone energiedragers. Het transitieproces naar die doelstellingen is voor velen, ook logistiek dienstverleners lastig en complex. We doen onderzoek naar logistieke innovaties nodig om zero emissie in te kunnen voeren, de investeringsbeslissingen die bedrijven moeten nemen en benodigde laad- en tankinfrastructuur in Zeeland.
  • Digitalisering en robotisering; Met digitalisering en robotisering worden bedrijven responsiever en minder gevoelig voor beschikbaarheid van arbeidskrachten. We onderzoeken hoe bedrijven data en informatie automatisch kunnen registreren en verwerken en processen kunnen robotiseren.
  • Autonoom Transport; In de komende 10 jaar zullen in Nederland eerst ‘connected’ voertuigen, zoals truck platooning, grootschalig worden ingevoerd en vervolgens stappen gezet worden voor het invoeren van volledig autonome voertuigen. Ook autonome schepen zullen de komende 10 jaar hun intreden doen. We onderzoeken hoe bedrijven deze technologie kunnen inzetten en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn binnen bedrijven en in de infrastructuur.
  • Logistiek van Wind op Zee; Voor de kust van Zeeland worden de windparken Borssele 1 t/m 5 ontwikkeld. De komende 20 jaar moeten die worden onderhouden. Het optimaal beheren van spareparts en plannen van onderhoudswerkzaamheden zijn belangrijke logistieke onderzoeksvraagstukken.

De ontwikkelde kennis stelt het Lectoraat graag ter beschikking aan bedrijven in de regio. Studenten van één van de HZ-opleidingen helpen u graag bij het uitwerken en realiseren van de kansen voor uw bedrijf.

Persoonlijk

17-Dec

Community info

20-mrt-20
Member
Reader Reader
148