Werk en Contact informatie

DTV Consultants
Consultancy

Over mij

Mijn passie is het leren en ontwikkelen van mensen en organisaties. Ik ben enthousiast, gedreven, resultaatgericht en pragmatisch. Altijd gericht op een oplossing op maat die ik samen met de klant ontwerp en die gericht is op direct resultaat in het werk. Ik ben gespecialiseerd in het bedenken en inzetten van de juiste werkvormen / interventies per situatie en in het ontwikkelen van boeiende, leerzame, afwisselende opleidingen en andere leertrajecten.

Het doel hierbij is direct resultaat in het werk en vertrouwen van de deelnemers in de nieuw aangeleerde vaardigheden. Met veel plezier help ik mensen en organisaties om een sprong te maken in hun ontwikkeling. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in procesbegeleiding, waarbij ook dan de mensen centraal staan.

Bedrijfsprofiel

De coördinator Human Capital Agenda (HCA) Smart Mobility werkt in opdracht van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad. Deze HCA wordt bovendien ondersteund door de Krachtenbundeling Smart Mobility en het Platform Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders.

In het LVMB werken wegbeheerders samen aan gemeenschappelijke onderwerpen op het gebied van verkeersmanagement. Vanwege die unieke positie vormen zij een basis voor vernieuwing. In het LVMB worden voor generieke problemen gezamenlijke oplossingen bedacht. Afspraken en besluiten worden vastgelegd en geborgd bij de deelnemende wegbeheerders. Samenwerking zoeken we actief op door aan de voorkant mee te denken in programma’s en projecten ten behoeve van goede borging in de bestaande werkprocessen. Het LVMB richt zich op:

  • het effectief, efficiënt en betrouwbaar uitvoeren van regionaal en stedelijk verkeersmanagement;
  • het omarmen van de voor de wegbeheerders relevante transities en innovaties;
  • kennisuitwisseling op gebied van verkeersmanagement en Smart Mobility.

Persoonlijk

Community info

14-aug-20
Member
Reader Reader
67