Werk en Contact informatie

VIA Traffic Solutions Software
IT sector
Vught, Noord-Brabant Nederland
01-Sep-84

Over mij

Na mijn afstuderen aan de Verkeersacademie in Tilburg (Nederland) in 1984, ben ik gestart met mijn eigen adviesbureau, het huidige VIA. Vanaf de start is verkeersveiligheid en informatica mijn belangrijkste werkterrein geweest. Begin jaren negentig bracht VIA haar eerst verkeerskundige software voor overheden op de markt, een programma voor ongevallenanalyses, de VIA Software (voorheen ViaStat).

In de ruim 35 jaar heb ik veel ervaring opgebouwd als adviseur bij uiteenlopende projecten op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. Vaak gericht op de ontwikkeling van nieuwe methode en technieken, onderbouwt door digitale toepassingen en databestanden. 

Sinds 2012 werkt VIA enkel als verkeerskundig ICT-bureau met als doel verkeersveiligheid inzichtelijk te maken, werkprocessen te ondersteunen en mensen/kennis met elkaar te verbinden. Dat doen we aan de hand software en trainingen. Al onze software werkt web-based en op een tablet en is internationaal toe te passen. We hebben meer dan 2.000 gebruikers.

Om onze doelen te realiseren werken we intensief samen met diverse partners op het gebied van data (o.a. snelheidsgegevens van HERE) en beroepsorganisaties (o.a. Nationale Politie en Verbond van Verzekeraars voor STAR-ongevallenregistratie). 

Ik geloof erin dat software een grote bijdragen kan leveren aan de verbetering van de verkeersveiligheid op het gebied van verkeersveiligheidsmanagement, dataverzameling en –analyses met concrete toepassingen voor de politiek, de professional en de burger.

Bedrijfsprofiel

Bij VIA werken we aan.. 

..het inzichtelijk maken van verkeersveiligheid.

Wij geven met onze software en data overheden een actueel en compleet beeld van de verkeersveiligheid.

..het stimuleren van een efficiënte werkwijze.

Wij zetten ons in om het werken aan verkeersveiligheid op feiten gebaseerd en zo kosteneffectief mogelijk te maken.

..het samenbrengen van mensen en kennis.

Wij bieden onze software-gebruikers een verkeersveiligheid platform om krachten te bundelen en ervaring te delen.

Persoonlijk

10-Nov

Community info

20-dec-18
Member
Reader Reader
0