Werk en Contact informatie

Portbase
Strategie ontwikkeling
Rotterdam, Zuid-Holland Nederland

Over mij

among other things kwartiermaker DEFLog binnen Portbase

Bedrijfsprofiel

Portbase is in 2009 opgericht door Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam en heeft de brede steun van het havenbedrijfsleven. Onze ambitie is om via één loket de logistieke ketens van de Nederlandse havens zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Portbase verbindt hiertoe alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden om sneller, efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen werken. Samen met onze groeiende community maakt Portbase het delen van data steeds waardevoller. Met als doel de Nederlandse havencommunity en daarmee de havens, de slimste van Europa te maken. Portbase is neutraal, van en voor de havencommunity en heeft geen winstoogmerk.

Persoonlijk

08-Mar

Community info

06-apr-20
Member
Activity - 1 Activity - 1
0