Werk en Contact informatie

Van Veggel Mobiliteitsadvies
 • Duurzame mobiliteit
 • Intelligente transport systemen
 • Mobiliteit
 • Provincie
 • Rijksoverheid

Over mij

Als zelfstandig adviseur werk ik binnen het werkveld verkeer en vervoer aan innovatieve projecten rond smart mobility en duurzaamheid. Dit doe ik in de rol van project-, proces- of programmamanager. Mijn specialiteiten zijn:

 • gedragverandering (van zowel reis- als rijgedrag)
 • ITS en verkeersmanagement
 • CCAM (Connected, Cooperative Automated mobility)
 • prijsprikkel / spitsmijden / filemijden
 • duurzaamheid
 • publiek-private samenwerking
 • innovatie

Persoonlijk

03-Dec

Community info

20-nov-17
Member
Reader Reader
0