Actueel

Op dit thema werken het ministerie van IenW en de gemeente Amsterdam samen aan verschillende producten om kennis en bewustzijn over digitale veiligheid te vergroten en regionale overheden te ondersteunen in het borgen van de digitale veiligheid. Onderdeel van de inspanningen betreft het delen van informatie, het bouwen aan een goed functionerend landelijk netwerk van experts het en maken van gezamenlijke afspraken met elkaar en marktpartijen, om de ketenveiligheid te bevorderen. De Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO) geldt als uitgangspunt. De gezamenlijke besluitvorming op dit thema vindt plaats via het Landelijk Data Keten Overleg (LDKO).

Nieuw

We hebben een nieuwe community op DMI: Privacy & Security in Smart Mobility. Het wegverkeer wordt steeds afhankelijker van digitale toepassingen. Daarmee groeien de risico’s. Het aantal digitale verstoringen en manipulatie van onze infrastructuur nemen exponentieel toe. Gemeenten, provincies én het Rijk zijn aan zet om de digitale veiligheid in de openbare ruimte te waarborgen.

Contactpersonen

Belangrijke documenten en links

  • Nuttig voor allerhande Internet of Things applicaties: Op de site van het CROW staat het stappenplan voor de implementatie van de BIO: een handreiking voor gemeenten en provincies om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid voor Industriële automatisering.
  • In de Kamerbrief ‘Data in mobiliteit’ wordt aandacht besteed aan privacy en security.
  • Op internationaal niveau wordt ook gewerkt aan digitale veiligheid. Bekijk bijvoorbeeld dit framework van de UNECE over de harmonisatie van voertuig regulering.

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie

/**whitelisting script Active Campaign**/