Verkeersmanagement  

De komst van slimme voertuigen heeft veel impact op systemen die worden ingezet voor verkeersmanagement, zoals informatiepanelen die de route aangeven, parkeerverwijssystemen en camera- en videosystemen. Wegbeheerders moeten keuzes maken over dit soort systemen (‘assets’), zonder dat ze precies weten welke veranderingen er nog plaats gaan vinden. Om hen te helpen is een redeneerlijn opgesteld. De redeneerlijn bestaat uit het ontrafelen van de volgende onderdelen: functie, doelstelling, wettelijke taak-vigerend beleid, ontwikkelingen met kantelpunten. Op deze manier wordt voor elke functie aangeven in hoeverre nieuwe technologie een mogelijk alternatief is, en wanneer. Door echt te kijken naar de functie en niet te redeneren vanuit een systeem voorkom je focus op de techniek in plaats van op het doel. Immers: “als je denkt vanuit een DRIP, dan krijg je ook een DRIP”.

Slimme infrastructuur  

Het doel van het thema slimme infrastructuur is om wegbeheerders en beleidsmakers bewust te maken van kansen, uitdagingen en effecten op beleid die ontstaan door in-car ontwikkelingen en door de komst van de slimme auto. Er worden concrete eisen en wensen aan toekomstbestendige infrastructuur opgesteld, om de consequenties van deze ontwikkelingen voor de fysieke en digitale infrastructuur inzichtelijk te maken. Met meer inzicht en bewustwording zullen de wegbeheerders een beter beeld krijgen van hun positie, kerntaken en handelingsperspectief. De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: Welke eisen en wensen zijn per wegcategorie haalbaar en urgent voor de niveaus 2 en 3 van ZRA met als doel de wegentoekomstbestendig in te richten?

Actueel 

In 2020 wordt gewerkt aan twee onderzoeksvragen: Wat moet het minimale gebruik en kwaliteit van in-car-informatie zijn om de functies van systemen voor verkeersmanagement (DVM-assets) te vervullen? Hoe kunnen we met fysieke en digitale infrastructuur op een uniforme wijze zorgen voor een optimaal gebruik van ADAS?

Ook worden acties voorbereid om minder borden en doelen te gebruiken op de bewegwijzering zonder dat de functie van bewegwijzering verloren gaat. Daarnaast wordt er gewerkt aan een communicatie Factsheets voor Rijkswaterstaat, de provincies en gemeenten en worden er meer colleges aangeboden via het WOW.

Belangrijke documenten en links

  • Het onderzoeksrapport ‘Investeringstijdlijn voor dynamisch verkeersmanagement assets’ dat in opdracht van het LVMB is uitgevoerd (2019).
  • Het rapport RHDHV Aanpassen fysieke infrastructuur a.g.v. slimme auto’s.
  • Via deze link is het Open college Smart Mobility - investeringstijdlijn voor VM assets terug te kijken bij het WOW (2020). 
  • De rapportage 'Fysieke en digitale infrastructuur voor optimaal functioneren van ADASEindrapportage'.
  • Lees hier de 'Eindrapportage afwegingskader DVM-assets LVMB actie 1 Infrastructuur van Toekomst'.

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie