Bezig met laden...

DMI communities

 • De werkgroep CAV van de Krachtenbundeling Smart Mobility richt zich op de verantwoorde toelating van Connected Automated Vehicles (CAV). Binnen de werkgroep werken het Ministerie van Infrastructuur en Water (I&W), Rijksdienst van het Wegverkeer (RDW), CROW en een vertegenwoordiging van de wegbeheerders (RWS, PNH, MRDH, Smartwayz, gemeente Rotterdam) gericht samen in de kennisontwikkeling gericht op implementatie (o.a business/use cases, vergunningen, wetgeving, marktverkenningen, OV integratie, ruimtelijke inpassing etc.) om daarmee optimaal voorbereid te zijn op de introductie van CAV's op de
  Gemaakt op: 07-apr-21 08:35  ·  Totaal gebruikers: 37
  1264
  VOLGEND VOLGEN
 • Beter Benutten Archief
  Gemaakt op: 06-aug-21 08:11  ·  Totaal gebruikers: 8
  1268
  VOLGEND VOLGEN
 • Het Living Lab CATALYST wordt gevormd door een grote community bestaande uit bedrijfsleven (transporteurs, verladers, vrachtwagenfabrikanten, leveranciers, digitale dienstverleners, brancheorganisaties), overheden (ministeries, provincies, gemeentes) en onderzoekspartijen (kennisinstituten, universiteiten, HBOs, MBOs). Namens de community is TNO de coordinator voor het CATALYST Living Lab. 
  Uitgebreidere info en achtergrond over het CATALYST Living Lab:
  https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1182/catalyst-living-lab/about#section-about
  Gemaakt op: 23-jan-20 12:45  ·  Totaal gebruikers: 76
  1182
  VOLGEND VOLGEN
 • Dit is de challenge community van Dutch Mobility Innovations. Voor vragen of suggesties klik je HIER

  This is the challenge community of Dutch Mobility Innovations. For questions or suggestions click HERE
  Gemaakt op: 07-jan-20 10:40  ·  Totaal gebruikers: 56
  1179
  VOLGEND VOLGEN
 • Dit samenwerkingsverband tussen Rijk, regio’s en marktpartijen gebruikt de kansen van digitalisering om de logistiek duurzamer, veiliger en efficiënter te laten verlopen. Met de Connected Transport Corridors willen we bestaande tools en werkwijzes breed opschalen, om direct en blijvend resultaat te boeken in de logistieke praktijk.
  Gemaakt op: 06-mrt-19 08:56  ·  Totaal gebruikers: 408
  1168
  VOLGEND VOLGEN
 • Community deelmobiliteit heeft als doel de versnipperde inspanningen op deelmobiliteit meer samen te brengen. Toegankelijk voor geinteresseerde overheden en bedrijven.
  Gemaakt op: 09-mrt-21 07:04  ·  Totaal gebruikers: 26
  1259
  VOLGEND VOLGEN
 • Data Exchange Facility Logistics
  Gemaakt op: 25-mrt-20 13:59  ·  Totaal gebruikers: 82
  1185
  VOLGEND VOLGEN
 • Drone2Go
  Gemaakt op: 08-jun-20 13:50  ·  Totaal gebruikers: 33
  1191
  VOLGEND VOLGEN
 • Dutch Mobility Innovations Community contains an overview of all relevant organisations, programs, projects , test sites and results in the Netherlands.
  Gemaakt op: 15-jul-17 14:11  ·  Totaal gebruikers: 3884
  86
  VOLGEND VOLGEN
 • Binnen de Duurzame Luchtvaarttafel werken we onder andere aan het verminderen van de CO2-uitstoot van het vliegen. De Duurzame Luchtvaarttafel is onderdeel van de sectortafel Mobiliteit. Naast het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zit een groot aantal andere stakeholders ‘aan Tafel’, waaronder sectorpartijen, kennisinstellingen, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties.
  Gemaakt op: 30-apr-20 12:09  ·  Totaal gebruikers: 95
  1189
  VOLGEND VOLGEN
 • Welkom bij de kennisbank. Hier kun je terecht voor beleidsdocumenten, wetenschappelijke publicaties, projectrapportages, white papers en visiedocumenten uit binnen- en buitenland, over slimme, duurzame verstelijking en mobiliteit. De documenten zijn gelabeld op inhoudelijk thema, regionale scope en type document. Ben je nieuw in het werkveld van Smart Mobility, klik dan op 'Introductie Smart Mobility' voor een overzicht van de must-reads uit het werkveld! Voor een introductie in slimme duurzame verstedelijking, klik op de knop 'Introductie verstedelijking'. Mis je een document, dan kunt je dat
  Gemaakt op: 11-aug-20 11:41  ·  Totaal gebruikers: 69
  1199
  VOLGEND VOLGEN
 • In deze community kun je alle informatie vinden over het MaaS-programma . De MaaS pilots, de tender documenten, de betrokken regio's, plenaire sessies, aanbestedingsprocedures, nieuwsberichten, invulling van de pilots en nog veel meer.
  Gemaakt op: 01-nov-17 09:24  ·  Totaal gebruikers: 516
  1105
  VOLGEND VOLGEN
 • Missie Duurzame Mobiliteit
  Gemaakt op: 09-mrt-21 08:23  ·  Totaal gebruikers: 24
  1260
  VOLGEND VOLGEN
 • Parkeerdata community inclusief Change Advisory Board en Strategic Committee
  Gemaakt op: 14-jul-20 10:46  ·  Totaal gebruikers: 43
  1195
  VOLGEND VOLGEN
 • Privacy & Security in Smart Mobility
  Gemaakt op: 01-dec-20 15:55  ·  Totaal gebruikers: 33
  1222
  VOLGEND VOLGEN
 • Programma Netwerkregistratie Wegen
  Gemaakt op: 16-sep-21 06:32  ·  Totaal gebruikers: 4
  1270
  VOLGEND VOLGEN
 • Safety Priority Services
  Gemaakt op: 11-feb-22 08:18  ·  Totaal gebruikers: 29
  1275
  VOLGEND VOLGEN
 • SC Logistieke Componenten
  Gemaakt op: 10-jun-22 12:34  ·  Totaal gebruikers: 6
  1285
  VOLGEND VOLGEN
 • De uitdagingen zijn groot: klimaatafspraken, de aanzienlijke nieuwbouwopgave en de mobiliteitsvraag van bewoners, bezoekers en bedrijven in drukke steden of op het platteland. Toenemende digitalisering en beschikbaarheid van grote hoeveelheden data bieden kansen voor slimme en vooral gekoppelde oplossingen.
  Gemaakt op: 23-sep-20 14:47  ·  Totaal gebruikers: 159
  1216
  VOLGEND VOLGEN
 • Slimme, duurzame logistiek en verstedelijking
  Gemaakt op: 19-jan-21 16:23  ·  Totaal gebruikers: 50
  1253
  VOLGEND VOLGEN
 • Welkom bij de Smart Mobility Academy. Binnen deze leeromgeving vind je een overzicht van cursussen, opleidingen en andere (online) leervormen die er zijn op het gebied van Smart Mobility. Je vindt er ook vakken/opleidingen die er zijn bij hbo’s en universiteiten. De leervormen zijn gelabeld op doelgroep, onderwerp, type leervorm en gratis of betaald. Door de juiste filters aan te klikken komen de voor jou interessante leervormen in beeld. In de kalender zie je de leervormen die binnenkort gepland staan.
  Gemaakt op: 12-aug-20 07:15  ·  Totaal gebruikers: 40
  1200
  VOLGEND VOLGEN
 • SmartMobilityInnoHUb
  Gemaakt op: 06-jul-21 06:56  ·  Totaal gebruikers: 24
  1265
  VOLGEND VOLGEN
 • .
  Gemaakt op: 31-aug-18 15:08  ·  Totaal gebruikers: 161
  1142
  VOLGEND VOLGEN
 • Partnership Talking Traffic
  Het verbeteren van bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op zowel snelwegen als onderliggende wegen, in de drukste regio's en steden, door real-time informatie-uitwisseling tussen weggebruikers en verkeerssytemen. Overheid en markt werken samen aan ontwikkeling en exploitatie in een meerjarig partnership.
  In deze community delen we alle openbare output en andere beschikbare en relevante kennis rondom initiatieven, oplossingen en deliverables. Intern en extern. Bedrijven, experts en gasten. Voor geïnteresseerden in Transport, Logi
  Gemaakt op: 12-jan-17 13:00  ·  Totaal gebruikers: 584
  59
  VOLGEND VOLGEN
 • Seach and find answers, or send us your private issue.
  Gemaakt op: 10-jan-15 15:59  ·  Totaal gebruikers: 3912
  6
  VOLGEND VOLGEN
Pagina 1 van 2 (28 items)
/**whitelisting script Active Campaign**/