Bezig met laden...

Cargo Hub Concept: HuBBy | Talking Traffic & Logistics Challenge | Dutch Mobility Innovations

Talking Traffic & Logistics Challenge

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
2

Cargo Hub Concept: HuBBy

 • Stage: Active
 • Category: Online Challenge

Description Cargo Hub Concept: HuBBy

Wij (Deudekom en onze partner Transport-Info)  zijn ervan overtuigd dat onze benadering bedrijven en instellingen in staat stelt grote winst te boeken op het gebied van efficiëntie, kostenbeheersing en bij het halen van hun duurzame en MVO-doelstellingen.

Deze aanpak hebben wij ontwikkeld en verfijnd in de jaren 2002-2012 toen wij verantwoordelijk waren voor de beurslogistiek van de beurscomplexen RAI Amsterdam, Ahoy Rotterdam en MECC Maastricht.  Onze werkwijze is interessant voor:

 • instellingen met meerdere vestigingen in een gemeente
 • instellingen die een grote facilitaire afdeling inkoop hebben
 • instellingen die hun inkoop wensen te verduurzamen.
Onze aanpak omvat de volgende aspecten:
 • Wij vangen de inkomende goederenstroom voor alle vestigingen af en warehousen in onze stadshub. Vervolgens kunnen wij de goederen gebundeld al dan niet op afroep uitleveren.
 • Dankzij onze kennis over stadslogistiek kunnen wij optimaal communiceren en samenwerken met inkopers en facilitair managers.
 • Wij zijn goed bekend met het opzetten van wat wij een regietoren (control tower) noemen. Daarmee ontzorgen wij de klant door de verantwoording en uitvoering van (delen) van zijn logistieke proces over te nemen. Daaronder valt ook het voor de klant organiseren, onderhouden en uitvoeren van zijn voorraadbeheer.
 • Just-in-time en just-in-place vervoer. Een logisch vervolg op de regietoren is het van en naar locaties brengen van goederen zoals kantoorbenodigdheden als papier en cartridges waarbij wij de artikelen desgewenst precies op die plaats zetten waar ze nodig zijn.
Idem werken we aan bouwlogistieke hubs met aspecten zoals:
 • Het voor een bouwproject benodigde bouwmateriaal centraal ontvangen, (tijdelijk) in opslag nemen en uitleveren op het gewenste moment op de juiste locatie op de bouwplaats. Daar kan het de volgende dag direct gebruikt worden.
 • Wij stellen onze loodsen ter beschikking voor werkvoorbereiding van bouwprojecten in de regio, zoals prefab activiteiten.
 • Wij leveren alle interne bouwlogistiek, waaronder ook het coördineren van de aanvoer van goederen naar de bouwplaats op afroep.
 • Wij kunnen dagelijks een personeelsshuttle tussen onze opslag locatie en de bouwlocatie verzorgen. Werknemers kunnen dan bij ons parkeren.
 • Dankzij onze logistieke kennis kunnen wij optimaal communiceren en samenwerken met opzichters als het gaat om bouwlogistiek.

Impact on Logistics and sustainability

Het hoeft weinig betoog dat HuBBy een grote positieve impact heeft op:

 • Vermindering van aantal logistieke bewegingen
 • Efficiënter en veiliger vervoer in de binnenstad
 • Minder uitstoot en overlast

Onderstaand een infographic van de voordelen van  bouwlogistiek.

Business Applicability and Benefits

Er zijn meerdere voordelen van stadslogistiek en bouwlogistiek ald die via HuBBy worden afgehandeld:

 • De instelling en haar nevenvestigingen kunnen de bestaande opslagruimte (groten)deels aanwenden voor andere functies. Bijvoorbeeld als (extra) werkplek voor een portier, beveiliger, handyman of stagiair, als (extra) spreekkamer of wachtruimte voor cliënten of patiënten. Het is ook mogelijk dat door de ruimtebesparing door stadslogistiek eindelijk die interne verbouwing of verhuizing gerealiseerd kan worden.
 • De facilitaire dienst krijgt meer werktijd beschikbaar voor andere taken (dan het ontvangen van leveranciers). Acht leveranciers in de week maal tien minuten speelt bijna anderhalf uur werktijd vrij die aan dringender zaken besteed kunnen worden. Op maandbasis ca. 0,15 fte.
 • De instelling veroorzaakt minder transportkilometers in de stad.
 • Door ons zero-emissie vervoer draagt de instelling actief bij aan een betere luchtkwaliteit en reduceert zij haar carbon footprint.

HuBBY levert ook voordeel voor de bouwleveranciers:

 • De leveranciers hebben het voordeel dat ze met groter materieel, LZV’s of EcoCombi’s, meer goederen tegelijk kunnen (laten) aanleveren.
 • Daardoor kunnen de leveringen ook met langere intervallen plaats vinden. Ook dit is een CO2-reductie die de leveranciers kunnen meenemen in hun CO2-beleid
 • De leverancier of zijn vervoerder heeft keuzevrijheid in het tijdstip van levering. Op onze locatie gelden geen milieubeperkende maatregelen of tijdvensters.

De bouwonderneming, aannemer of installateur profiteert ook van HuBBy:

 • Materiaal dat nodig is voor een project kan bij ons veilig tijdelijk worden opgeslagen. Dat voorkomt faalschade.
 • Beschikking over werkloods voor prefab en runners activiteiten aan de rand van milieuzone regio Amsterdam.
 • De bouwkosten zakken nog verder omdat wij alleen dat wat direct op een dag verwerkt wordt, buiten de bouwuren om aanleveren en alvast op de goede plaats neerzetten. Uit eerder onderzoek in Engeland en van de TU Delft blijkt dat er op die manier tot 10 procent minder faalschade ontstaat tijdens de bouw.
 • Toeleveranciers hoeven minder vaak de stad in te rijden. Dat draagt bij aan minder kilometers in de stad en een betere luchtkwaliteit. De bouwonderneming kan dit gebruiken bij inschrijving op aanbestedingen.
 • De voormannen en opzichters krijgen meer tijd beschikbaar voor hun eigenlijke functie >>> worden minder belast door tussentijdse leveringen van derden.
 • Door bij ons te parkeren neemt de parkeerdruk rond de bouwplaats af. Dit betekent een efficiëntere inzet van de mensen en beschikbare ruimte. De parkeerkosten dalen aanzienlijk. Bovendien draagt het bij aan een betere relatie met omwonenden.
 • Door bij ons te parkeren, ontstaat er meer uniformiteit en regelmaat in de werktijden van het personeel. Iedereen begint en eindigt daadwerkelijk op vooraf overeengekomen tijden. Deze efficiëntere inzet van mensen betekent een fikse kostenbesparing.

Potential

Het potentieel is groot. Zeker in de grote steden zijn er veel grote instellingen die kunnen profiteren van HuBBy. De crux zit hem namelijk ook in het feit dat elke partij blijft doen waar hij goed in is:

 • De long haul vervoerder vervoert en levert in de hub af
 • De hub consolideert en verzend
 • De stadsvervoerder haalt op en levert af, zo efficient en zo schoon als mogelijk
 • Het neutrale  IT systeem integreert alle informatie stromen op een zodanige manier dat de ontvanger er niets van merkt. Sterker nog hij heeft transparant inzicht in wanneer  welke auto met welke inhoud voor zijn deur staat.

Het concept in in principe in elke stad toe te passen, mist lokale ondernemers, vervoerders, gemeenten en instellingen de handen ineen slaan. Deudekom en Transport-Info  als bedenkers van het Cargo Hub concept, helpen graag me om het concept ook in andere steden te implementeren.

Scalability

Omdat het HuBBy concept met lokale partijen dient te worden uitgevoerd is schaalbaarheid optimaal. Er ontstaat geen oneigenlijke concurrentie en de lokale partijen kunnen voortbouwen op de ervaring van HuBBy en hun lokale kennis inbrengen.  Ze kunnen zo inhaken op het HuBBy IT systeem

Used code/techniques/tools

De kern van het hele concept zit in het neutrale HuBBy IT platform. Onderstaand een voorbeeld uit Amsterdam maar dit kan in elke stad zo werken. Het systeem verbindt alle partijen met elkaar en zorgt (mede via de ETA monitor en Mijn bezorgtijd) dat zowel verladers, vervoerders en ontvangers continu op de hoogte zijn van wat er gebeurt en waar hun lading zich bevindt. In de nabije toekomst willen we ook het OpenTripModel van Talking Traffic gaan gebruiken om nog beter publieke data (evenementen, wegopbrekingen, laadl/los locaties, milieuzones, venstertijden etc.) te delen met onze partners in de keten. Dit zal leiden tot nog minder oponthoud en een real-time bijgestelde planning.

HuBBy- ETA monitor

ETA-monitor is de verzamelnaam van een online platform waarop tijd(en) in de logistiek voor alle betrokken partijen inzichtelijk wordt gemaakt. Het is bedoeld en toegankelijk voor logistieke dienstverleners, vervoerdersverladers (afzenders en opdrachtgevers), servicebedrijven en bezorgers(chauffeurs). Door het aanleveren van geplande tijden en bijwerken van actuele tijden kunnen ontvangers via het platform (actief) op de hoogte gebracht worden. Dit resulteert in betere service, minder her-bezorgingen, hogere efficiency en tevreden klanten! 

HuBBy Bezorgtijd en Afhaaltijd informatie

Nevenstaande video legt precies uit hoe u als klant of ontvanger op de hoogte wordt gehouden. Dat kan mede omdat alle chauffeurs de beschikking hebben over een chauffeurs app (CHapp) en vertragingen meteen worden gemeld.


Lees hier het artikel hoe Deudekom dit gedaan heeft voor de UvA en HvA

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)