MaaS-programma

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft samen met 7 regio's landelijk opschaalbare pilots ontwikkeld. Elke app heeft een andere focus op een beleidsdoel of doelgroep. En zoveel mogelijk vervoersaanbod dat de reiziger kan plannen, boeken én betalen. De MaaS-pilots starten gefaseerd in het najaar van 2020 en duren 2 tot 3 jaar. Als de pilots aanslaan, wil de Rijksoverheid met de makers van de apps verder gaan. Zodat de MaaS-apps blijven bestaan.

In nevenstaande film wordt uitgelegd hoe Mobility as a Service werkt.

Lid worden van de MaaS community? Registreer  en ontvang automatisch berichten én neem actief deel aan de community.

Zeven pilots

Voor het MaaS-programma hebben het ministerie en de zeven regio’s de volgende doelen geformuleerd:

Door het koppelen van reisdata en het aanbieden van zeven zeer gebruiksvriendelijke apps kan de reiziger kiezen uit alle combinaties aan vervoersmogelijkheden, en die plannen, boeken en betalen. De privacy van de reiziger wordt daarbij gegarandeerd. 

Het opdoen van MaaS­ervaringen en hiervan leren, en het uitbreiden van mobiliteitskennis. Goede toepassingen en voldoende gebruikers zijn daarbij voorwaarden.

Met MaaS een eerste stap zetten naar een duurzame vervoerstoekomst, waar bezit minder belangrijk is en dienstverlening juist belangrijker wordt.

 

Amsterdam Zuidas

Meer info 

Eindhoven

Meer info 

Groningen/Drenthe

Meer info 

Limburg

Meer info 

Rotterdam-Den Haag (inclusief Rotterdam The Hague Airport)

Meer info 

Twente

Meer info 

Utrecht-Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern

Meer info 

Actuele thema's

 • Regio’s snel en duurzaam verbonden

  Regio’s snel en duurzaam verbonden

  De luchtvaart zorgt voor ongeveer drie procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om de klimaatdoelen te halen, moet dat percentage naar beneden. Vier regionale luchthavens hebben de handen ineen geslagen en doen ervaring op met elektrisch vliegen. De...

 • Medicijnen overal bezorgd

  Medicijnen overal bezorgd

  Steeds vaker zetten wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, maar ook luchthaven Schiphol drones in voor inspectie van de infrastructuur. Op locaties waar het voorheen lastig of zelfs gevaarlijk was om te inspecteren, bieden...

 • Slimme en duurzame mobiliteitsafwikkeling

  Slimme en duurzame mobiliteitsafwikkeling

  In de stad willen mensen en goederen zich zo slim, duurzaam en efficiënt mogelijk kunnen verplaatsen. Dat begint bij de keuze ten aanzien van locaties èn inrichting: door nabijheid te organiseren en functies als wonen, werken en recreëren te mengen,...

 • Elektrisch rijden en slim laden

  Elektrisch rijden en slim laden

  Mobiliteit moest schoner, slimmer en veiliger. Belangrijk onderdeel hiervan is het stimuleren van elektrisch vervoer, niet alleen voor de consument, maar bijvoorbeeld ook voor verladers en vervoerders in de logistieke sector en het openbaar vervoer.

 • Digitale regelscenario’s

  Digitale regelscenario’s

  In een regelscenario wordt voor een stad of gebied vastgelegd wat er waar moet gebeuren bij bijvoorbeeld een incident, evenement of werk-in-uitvoering. Door deze scenario’s te digitaliseren, ontstaan kansen om beter te sturen op de leefbaarheid in de...

 • Waterberging zorgt voor droge voeten

  Waterberging zorgt voor droge voeten

  De afgelopen jaren zien we steeds vaker voorbeelden van hoe klimaatverandering voor problemen zorgt. Steden worden gedwongen kritischer te kijken naar de eigen bebouwing, groenvoorziening en watersystematiek, om in de toekomst beter bestand te zijn...

 • Openbaar Vervoer: duurzaam en efficiënt

  Openbaar Vervoer: duurzaam en efficiënt

  Om goed aan te sluiten bij de individuele reisbehoeften is een flexibel en divers aanbod van OV nodig. Dit vraagt om om afspraken tussen overheden en bedrijven die het vervoer aanbieden. Bij het realiseren van woningbouw moet bewust(er) worden...

 • Meer ruimte voor lopen en fietsen

  Meer ruimte voor lopen en fietsen

  Wonen, werken, recreëren en gezondheidszorg: woonwijken kunnen zo ontworpen worden dat zoveel mogelijk voorzieningen en functies op loop- of fietsafstand zijn. Hierdoor zijn veel minder verplaatsingen nodig en zijn reizigers minder afhankelijk van...

 • Data biedt sturing op de stad

  Data biedt sturing op de stad

  Er komt steeds meer data beschikbaar. Data geeft inzicht in wat er werkelijk op straat gebeurt. Op welke tijdstippen is het druk en op welke locaties? Hoe worden voorzieningen gebruikt? Hoe is het met het fietsgebruik? Ten opzichte van de...

 • Slimme en schone stadsdistributie

  Slimme en schone stadsdistributie

  Aan- en afvoer van goederen is essentieel voor het functioneren van de stad. Dit proces willen we zo slim en zo schoon mogelijk laten verlopen. Drukke woonwijken waar meerdere keren per dag bestelbusjes pakketjes komen bezorgen, passen daar niet bij....

 • Reizen op maat

  Reizen op maat

  De ruimte in de stad is schaars: de grenzen van ons mobiliteitssysteem waren al bereikt en voor nog meer autoverkeer is eenvoudigweg geen plek meer. Maar we willen ons wel blijven verplaatsen. Met Mobility as a Service (MaaS) wordt ingezet op het...

 • Datagedreven mobiliteit voor slimme, schone en veilige steden

  Datagedreven mobiliteit voor slimme, schone en veilige steden

  Data en digitalisering geven een steeds beter inzicht in wat er op straat gebeurt, ook waar het gaat om verkeer en vervoer. Intelligente verkeerslichten, de zogenaamde iVRI’s, zijn slechts een voorbeeld van hoe de infrastructuur steeds digitaler...