Bezig met laden...

Verslag MaaS Kenniscafé dd 26 januari 2021 | MaaS-programma | Dutch Mobility Innovations

home "»" Community's "»" MaaS-programma "»" artikelen "»" Verslag MaaS Kenniscafé dd 26 januari 2021
MaaS-programma

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Verslag MaaS Kenniscafé dd 26 januari 2021

Verslag MaaS Kenniscafé dd 26 januari 2021

 /5
0 (0stemmen)

MaaS Kenniscafé: samen afspraken maken of regelgeving? Op zoek naar een nieuw evenwicht.

Wereldwijd gezien is het concept Mobility as a Service (Maas) enorm in ontwikkeling. Dat maakt de vraag relevant hoe het zit met de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden in het ‘MaaS-ecosysteem’. Governance dus, als centraal thema van de jongste editie van het MaaS Kenniscafé.

Welke rol pakt de overheid omtrent MaaS? Welke afspraken moeten we met elkaar maken? En hoe wordt MaaS opgepakt in andere landen, wereldwijd? Over die thema’s lieten deelnemers uit verschillende sectoren in het MaaS Kenniscafé op dinsdag 26 januari hun licht schijnen.

Het Kenniscafé wordt verzorgd vanuit het gloednieuwe congrescentrum in Rotterdam Ahoy waar gespreksleider Ananda Groag, voornamelijk digitaal, de internationale gasten ontvangt. Uiteraard met voldoende afstand. Eric Mink (ministerie IenW) en Geiske Bouma (TNO) nemen plaats aan tafel, Freek Bos (Rover) en Tom Geerts (Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen) zijn via Zoom aanwezig. Door middel van zes pollvragen worden de virtuele aanwezigen (marktpartijen, overheden, mensen van kennisinstellingen) bij de discussies betrokken.

Verantwoordelijkheden binnen MaaS-ecosysteem

Wat is governance nu eigenlijk? ‘Een definitie van rollen en verantwoordelijkheden binnen het MaaS-ecosysteem’, laat de meerderheid van de aanwezigen (34%) via de poll weten. ‘Governance is noodzakelijk, maar ook lastig als je met veel partijen aan een innovatie werkt’, stelt Mink. MaaS staat voor het verschuiven van nadruk op vervoersoplossingen naar nadruk op de wens van de reiziger. Je redeneert vanuit data. Daarvoor zijn afspraken nodig. En als de pilots over 2 jaar aflopen, zijn er regels nodig voor de periode erna. Daarom is het belangrijk dat we het vanaf nu concreet over de governance hebben.’ Op de vraag wat de overheid nodig heeft van de markt, antwoordt Mink: ‘Openheid. Wees open over wat je wel en niet ziet zitten. Dan komen we tot oplossingen waar iedereen iets aan heeft.’

Onderzoek TNO

Bouma deed met TNO onderzoek naar hoe de governance van MaaS in andere landen is ingevuld. Dat onderzoek werd gedaan in Nederland, Oostenrijk, Finland, Île-de-France (Frankrijk), de Verenigde Staten (LA) en Singapore. De rollen van overheids- en private partijen lopen per land uiteen. Ook verschilt het per land of MaaS zich richt op individuele modaliteiten of zich juist focust op het hele mobiliteitssysteem. Oostenrijk, LA en Singapore richten zich vooral op afzonderlijke vervoermiddelen, terwijl Finland, Île-de-France en Nederland de nadruk leggen op integratie. In Finland, LA en Singapore hebben de private partijen de leiding en is de regelgeving in handen van publieke partijen. Terwijl Île-de-France en Nederland inzetten op publiek-private samenwerking met een coördinerende rol voor publieke partijen.

Benieuwd naar het hele onderzoek van TNO? Dat vind je hier.

Vlaamse schrijfgroepen

Ook in Vlaanderen is sprake van een publiek-private samenwerking. Tom Geerts vertelt dat men dit jaar de afspraken rondom MaaS vormgeeft in schrijfgroepen. Als input hiervoor is de dialoog aangegaan met stakeholders van verschillende mobiliteitsthema’s. ‘We moeten draagvlak creëren én tempo maken. Dat bijt elkaar soms en is een uitdaging. In april verwachten we ons dynamische verhaal naar de toekomst toe te kunnen presenteren.’

Rondetafel

Het Kenniscafé eindigt met een rondetafelgesprek. Freek Bos van Rover trapt af: ‘ MaaS moet zich richten op de reiziger die nu nog niet in het MaaS-ecosysteem zit.’ ‘Wat heeft de reiziger bij het tankstation naast de A2 nodig om duurzaam te gaan reizen? Dat is de vraag waarop je antwoord wil’, stelt Bos. Een belangrijke rol ziet hij dan ook voor de OV-aanbieders. ‘Zij weten heel goed wat hun bestaande klanten willen en moeten er nu achter komen: wat heeft degene die nog niet in het OV zit nodig om bij hen te komen?’ Ticketbeschikbaarheid en transparantie zijn essentieel, stelt Mink. ‘Data is van de reiziger, de consument. Dat is het principe van AVG/GDPR. Maar je hebt data wel nodig.’ De overheid moet meer als regisseur optreden, vindt Bos, net als 52% van de stemmers in de poll. ‘Ik heb er zin in!’, antwoord Mink veelzeggend. Bouma: ‘Je moet bij elkaar ophalen waar behoefte aan is. Dat is cruciaal: de dialoog blijven aangaan is de basis voor een sterke publiek-private samenwerking.’

MaaS-eilandjes voorkomen

Op de vraag van een van de toehoorders hoe te voorkomen dat op Europees niveau allerlei kleine MaaS-eilandjes ontstaan, is het antwoord van de discussie-deelnemers duidelijk. ‘Samenwerken. Gemeenschappelijke doelen bereiken’, zegt Bouma. ‘En het gaat over het internationaal toepassen van standaarden’, vult Mink aan. ‘Over de beschikbaarheid van data. Zodat de privacy van de reiziger overal hetzelfde geregeld is.’ Bos: ‘Maar we moeten niet doorschieten in het voorschrijven hoe iets móet gebeuren. Kijk naar wat je wíl bereiken.’

Ananda dankt na deze wijze woorden alle deelnemers van het Kenniscafé, zowel aan tafel als virtueel, in binnen- én buitenland. ‘Laten we elkaar nog eens terugzien in een MaaS Kenniscafé om te horen hoe het er met de governance voor staat!’

Wil je dit MaaS Kenniscafé terugkijken? Dat kan hier.

Uitslagen polls

• Vertrouwen en Toegang tot elkaars diensten scoorden hoog, bij de vraag wat nodig is om tot een goed werkend MaaS-systeem te komen. Dat 33% stemde op ‘een combinatie van bovenstaande’ duidt erop dat ook data, geld, heldere afspraken, gelijkheid van de partijen en een gemeenschappelijk doel een grote rol spelen.

• Voor alle partijen – zeker op langere termijn - is volgens de deelnemers winst te behalen in het MaaS-ecosysteem.

• 62% vindt het belangrijk om vanuit MaaS vooral te sturen op het faciliteren van reizigers in hun mobiliteitsbehoefte.

• Iets meer dan de helft vindt dat de overheid meer als regisseur moet optreden (52%). 18% vindt dat de overheid dit al doet.

• Governance is prima, maar de reiziger staat centraal. Deze pollvraag resulteert in de conclusie dat het inderdaad om de reiziger draait, maar er zéker moet worden geregeld hoe er wordt samengewerkt en wie wat doet.

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)