MaaS Regional Pilots

Verlaat Community


MaaS Regional Pilots
Openbare Community

Banner

Waarom deze Community?


Deze community is voor alle geïnteresseerde in Mobility as a Service (MaaS) concepten, Zij kunnen deel nemen aan een marktconsultatie ter voorbereiding van een MaaS aanbesteding. Hierbij gaat het om het aanbieden van regionale MaaS-diensten waarin zoveel mogelijk vervoerswijzen worden aangeboden en van deur tot deur gereisd kan worden via één betaling. Er is samenwerking met (regionale) overheden per pilot, welke zorgdragen voor de medewerking van spelers uit hun invloedsfeer. Insteek is dat de pilots landelijk opschaalbaar zijn.

Wat kun je hier doen?


In deze community kun je alle informatie vinden over de marktconsultatie, de tender documenten, de betrokken regio's, plenaire sessies, aanbestedingsprocedures, aanbesteding, invulling van de pilots en nog veel meer.

Als je actief wilt bijdragen of automatisch berichten wilt ontvangen dan kun je HIER REGISTREREN.

Laatste Nieuws

Consultatiebijeenkomst 29 nov 2017

Community Managers

Ron Peerenboom   Ilse Miltenburg 

Liselotte Bingen 

Voor vragen over toegang tot deze community of andere algemene vragen kun je bij hen terecht.

Bijeenkomsten

  • Marktconsultatiedag regionale MaaS pilots

    Marktconsultatiedag regionale MaaS pilots

    29-nov-17 09:00 - 14:00 () ⋅  5

    Presentaties, overzicht van sprekers een aanwezigen vindt u onder 'bestanden' in de linker kolom. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en decentrale overheden blijven ook de komende jaren investeren in het oplossen van mobiliteitsknelpunten. Ee...