Bezig met laden...

Zuidas lanceert regionale ambities MaaS | Nationale MaaS-pilots | Dutch Mobility Innovations

home "»" Communities "»" Nationale MaaS-pilots "»" artikelen "»" Zuidas lanceert regionale ambities MaaS
Nationale MaaS-pilots

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Meld je Nu aan

Zuidas lanceert regionale ambities MaaS

 /5
0 (0stemmen)

De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen maanden achter de schermen samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Vervoerregio Amsterdam en grote werkgevers in Zuidas hard gewerkt aan de regionale ambities voor MaaS in Zuidas. Kort na de publicatie van de concept-Raamovereenkomst door het Ministerie kunnen we nu namens de Amsterdamse regionale partners ook de ambities voor Amsterdam publiceren. In onderstaand bericht worden de belangrijkste uitgangspunten toegelicht.

Zie voor meer informatie alle concept aanbestedingsdocumenten voor MaaS Zuidas.

Totstandkoming en uitgangspunten
De bijgevoegde concept-leidraad voor de Prijsvraag MaaS Zuidas is opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers en reizigers in Zuidas. Tien toonaangevende werkgevers in Zuidas hebben meegeschreven aan de aanbestedingsdocumenten, zodat de gestelde doelen, ambities en eisen ook echt die van henzelf zijn. Alle betrokken bedrijven hebben verklaard de MaaS-dienst, wanneer die er is en aan hun verwachtingen voldoet, (al dan niet gefaseerd) te willen aanbieden aan hun medewerkers. Zo hopen ze bijdrage te leveren aan hun Co2-footprint, de tevredenheid van hun medewerkers, de bereikbaarheid van hun organisatie en de flexibiliteit van het mobiliteitsaanbod van hun medewerkers tijdens de aanstaande werkzaamheden aan de A10-zuid en Station Zuid in het kader van het project Zuidasdok.

Zuidas bestaat niet alleen uit bedrijven, maar kent inmiddels ruim 40.000 werknemers. Ook toekomstige gebruikers hebben daarom een stem gekregen. Sinds eind 2017 is tweemaal een Zuidas Mobility Experience georganiseerd, waarbij reizigers werden uitgedaagd om een maand lang hun auto te laten staan in ruil voor een flexibel mobiliteitsaanbod. Deze gebruikersexperimenten hebben waardevolle inzichten opgeleverd, die zijn bijgevoegd bij de aanbestedingsstukken zodat geïnteresseerde partijen er hun voordeel mee kunnen doen. Tevens is een (op onderzoek gebaseerde) uitsplitsing van de herkomst en bestemming van medewerkers bijgevoegd.
 

Prijsvraag MaaS Zuidas
Amsterdam kiest er samen met de betrokken publieke en private regionale partners voor om de regionale minicompetitie MaaS Zuidas in te vullen in de vorm van een prijsvraag. Een prijsvraag heeft een aantal kenmerken die anders zijn dan een reguliere aanbesteding. Zou wordt de markt uitgedaagd om haar creativiteit zoveel mogelijk te benutten bij het voorstellen van de beste oplossing / dienst voor de gestelde ambities. Inschrijvingen die voldoen aan de gestelde eisen in het PvE worden door een onafhankelijke vakjury beoordeeld op de volgende aspecten:

  • bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen (bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en vitaliteit);
  • kwaliteit gebruikerspropositie (gebruiksvriendelijkheid, werving en behoud van gebruikers en persoonlijke voorkeuren);
  • samenwerking (met werkgevers, overheden, (deel)mobiliteitsaanbieders en bij het vergroten van interoperabiliteit);
  • schaalbaarheid (stedelijk, regionaal, landelijk, naar andere doelgroepen, qua mobiliteitsaanbod en qua business case);
  • kwaliteit (van de dienst en functionaliteiten, soliditeit daarvan, risicomanagement en gevoeligheid van de dienst voor externe invloeden, ontsloten aanbod op 1/1/2020).

Daarnaast is het aan marktpartijen zelf om aan te geven welke ondersteuning ze van regionale partners nodig hebben (in cash of in kind), en op welk moment ze dit nodig hebben. Er staat een maximaal bedrag van 2 miljoen euro excl. BTW gereserveerd. Het staat partijen vrij om een lager bedrag aan te vragen, voorwaarde is echter wel dat de gevraagde bijdrage 1-op-1 wordt gematcht door een eigen bijdrage (in cash of in kind). Prijs zelf is geen gunningscriterium. Partijen dienen zelf aan te geven in welk tempo ze hun dienst denken te ontwikkelen, en welke ondersteuning ze wanneer nodig hebben i.r.t. de geplande mijlpalen. Nadat een ranking van de inschrijvingen is aangebracht door de jury zal de gemeente Amsterdam onderhandelen over deze en andere contractvoorwaarden met de hoogst gerankte inschrijving. Mocht dat niet tot een overeenkomst leiden, dan wordt onderhandeld met de eerstvolgende Inschrijver.

Proces
De regio Amsterdam heeft de ambitie om snel te starten, om na gunning samen met de winnende MaaS-dienstverlener, werkgevers en de eerste gebruikers zoveel mogelijk tijd te hebben om een goed functionerende dienst te ontwikkelen. Vanaf uiterlijk begin 2020 moet de dienst volledig operationeel, goed doorontwikkeld en gereed zijn om regionaal en daarbuiten op te schalen. Dat betekent dat we zo kort mogelijk na gunning van de Raamovereenkomst naar buiten willen met onze definitieve uitvraag.

Na definitieve publicatie van de Raamovereenkomst (gedurende de maanden september/oktober 2018) plannen we twee bijeenkomsten om met de markt van gedachten te wisselen over onze ambities. Eén van die bijeenkomsten is bedoeld voor geïnteresseerde marktpartijen/consortia die overwegen in te schrijven op de Prijsvraag. De andere bijeenkomst is bedoeld voor mobiliteitsaanbieders die actief zijn of willen worden in de Amsterdamse regio. Met hen praten we graag verder over de voorwaarden waaronder zijn hun aanbod willen ontsluiten naar de MaaS-dienstverlener, over zaken die wij als overheden kunnen organiseren om hen te helpen en over een gezond MaaS-ecosysteem waar we samen aan willen bouwen.

Op de hoogte blijven?
De komende periode zullen via deze Community de ontwikkelingen van MaaS Zuidas worden gedeeld. Meld u aan bij de Community om op de hoogte te blijven.

Link naar de concept aanbestedingsdocumenten voor MaaS Zuidas

Bijlagen

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)