Bezig met laden...

Aanbesteding raamcontracten MaaS gaat van start | Nationale MaaS-pilots | Dutch Mobility Innovations

home "»" Communities "»" Nationale MaaS-pilots "»" artikelen "»" Aanbesteding raamcontracten MaaS gaat van start
Nationale MaaS-pilots

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Meld je Nu aan

Aanbesteding raamcontracten MaaS gaat van start

 /5
0 (0stemmen)

De tijd van voorbereidingen is voorbij. Op 17 september 2018 start de aanbesteding van de raamovereenkomst voor Mobility as a Service (MaaS). Zestig verschillende partijen hebben deze zomer meegedaan aan een pre-competitieve dialoog om mee te denken over de invulling van de aanbesteding. Vanaf 17 september tot 1 november 2018 kunnen partijen zich inschrijven voor de raamovereenkomst en daarmee voor deelname aan zeven mini-competities voor concrete, landelijk opschaalbare MaaS-pilots vanuit zeven regio’s.


Ruim 1,5 jaar trekken het ministerie van IenW en zeven regio’s inmiddels met elkaar op om grootschalige ervaring met MaaS vorm te geven: het via één app door de reiziger heel eenvoudig kunnen plannen, boeken en betalen van een reis, ongeacht welke vervoermiddelen daarvoor nodig zijn. Vele individuele gesprekken met markpartijen en een brede marktconsultatie eind 2017 hebben afgelopen zomer geresulteerd in een pre-competitieve dialoog met zestig partijen. In vier bijeenkomsten hebben zij het MaaS-programmateam extra input gegeven voor de raamovereenkomst. In achtereenvolgende sessies ging het over onder meer de raamovereenkomst zelf, de businesscases, de manier waarop er van de pilots geleerd kan worden en data-uitwisseling.

Mooie mix

De partijen in de pre-competitieve dialoog vormden samen een mooie mix, zo constateert de programmamanager MaaS bij het ministerie, Eric Mink. ‘Zowel MaaS-aanbieders, verschillende vervoerders waaronder traditionele ov-aanbieders, deelplatforms, IT-platforms als specialistische aanbieders van bijvoorbeeld betaaldiensten en algoritmes waren vertegenwoordigd.’ De uitkomsten noemt hij positief. ‘In de bijeenkomsten is door deelnemers geen blad voor de mond genomen. De input kwam van heel diverse spelers en er is intensief gediscussieerd. Op de in juni gepubliceerde concept-raamovereenkomst hebben wij bovendien 27 schriftelijke reacties ontvangen.’

 

Win-win-win

Bijkomend doel van de pre-competitieve dialoog was het onderling laten kennismaken van partijen. Bijna geen enkele potentiële MaaS-aanbieder heeft zelf alle zeven voor MaaS gevraagde functies nu al in huis, zo verwacht Mink. Bedrijven zullen dus onderling consortia moeten vormen. Op die manier kunnen zij de reiziger optimaal verleiden de te maken MaaS-apps daadwerkelijk te gebruiken. ‘Voor iedereen betekent het een nieuwe manier van werken. MaaS wordt een gezamenlijke ontdekkingstocht van vervoerders, MaaS-aanbieders en overheden. Voor alle drie kan het een win-win-win betekenen.’ Niet meedoen betekent voor partijen een gemiste kans, denkt Mink. ‘Overkoepelende MaaS-app’s maken de koek voor iedereen groter. Wij willen er samen met regio’s, vervoerders en MaaS-aanbieders achter komen of MaaS tot een optimalisering van mobiliteitsdiensten kan leiden. Als overheden zien wij MaaS tegelijkertijd als een kans voor bijvoorbeeld het vergroten van milieuvriendelijker mobiliteit in combinatie met het verbeteren van de bereikbaarheid van regio’s en steden. Die impact gaan we meten.’

Definitieve gunning op 7 december

Voor Mink is het nog een verrassing welke partijen in welke onderlinge samenstellingen zullen inschrijven op de raamovereenkomst. Dat inschrijven kan vanaf 17 september tot 1 november 2018. Op 7 december 2018 is vervolgens de definitieve gunning. Mink verwacht dat met tien tot twintig consortia een raamovereenkomst kan worden gesloten. ‘Via de door de zeven regio’s zelf te organiseren mini-competities kunnen die partijen vervolgens in aanmerking komen  voor deelname aan een of meerdere van de zeven pilots.’

Pilots in de startblokken

Eén voorbeeld van de zeven MaaS-pilots, die in de startblokken staat, is die van de provincie Limburg en Maastricht Bereikbaar. Onder de titel ‘Grenzeloze Mobiliteit’ is de ambitie om de (internationale) reiziger in Limburg een goede mobiliteitsdienst aan te bieden. Projectleider Sebastiaan Dommeck: ‘De kennis en expertise vanuit het ministerie helpen ons hierbij. Wij zijn best trots om samen met hun landelijke team vorm te kunnen geven aan MaaS in Nederland. Ons doel voor de pilot is te leren wat de effecten van een dergelijke MaaS-dienst zijn op de mobiliteit in de regio en een verandering naar duurzame mobiliteit. Met de publiek-private samenwerking van Maastricht Bereikbaar hebben we een goede basis van 50 convenantpartners met 50.000 werknemers om de dienst in eerste instantie uit te rollen.’ 

De 7 functies van een MaaS-app

In een ideale MaaS-app kan de reiziger zijn persoonlijke voorkeurenvastleggen, ongeacht de benodigde vervoermiddelen een reis plannenen boeken, de reiszelf maken,  zo nodig ondersteuningkrijgen (bijvoorbeeld bij vertraging), de reis betalenen, eventueel ook aanpassen

 

TenderNed publicatie: nummer 196619

Klik hier voor het volledige TenderNed document 'Raamovereenkomst voor de uitvoering van 7 regionale, landelijk opschaalbare MaaS pilots'.

 

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)