MobilitymoveZ.NL

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.

Voordat nieuwe mobiliteitsoplossingen geïntroduceerd kunnen worden in het verkeer, moeten ze getest worden. In een échte omgeving, met échte gebruikers. Dat faciliteert MobilitymoveZ.NL.Oplossingen testen voor de mobiliteit van morgen

MobilitymoveZ.NL is een experimentele omgeving waar private én publieke partijen slimme mobiliteitsoplossingen testen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Door te experimenteren, te ontwikkelen en te oefenen in de echte wereld, wordt stap voor stap duidelijk wat wel en wat niet werkt. Zowel overheden als marktpartijen leren welke voorwaarden er nodig zijn om dergelijke concepten uit te rollen. Mobiliteitsconcepten die tijdens deze testfase succesvol blijken, kunnen verder worden uitgerold in de praktijk. Dat kan via het programma SmartwayZ.NL maar ook daarbuiten.


Publiek-private samenwerking in fysieke testomgeving

De testomgeving voor MobilitymoveZ.NL strekt zich nu al uit van Helmond, via Eindhoven tot Tilburg, maar deze kan nog verder worden uitgebreid. In deze omgeving staat onder meer een gecontroleerd en beheersbaar deel openbare weg ter beschikking om nieuwe technieken en diensten te testen. Bovendien is er in de regio veel relevante kennis en ervaring aanwezig.

MobilitymoveZ.NL verbindt verschillende overheden en marktpartijen om onderlinge kruisbestuiving en kennisdeling op het gebied van slimme mobiliteit te bevorderen. Uiteindelijk doel van deze publiek-private samenwerking: de mobiliteitssector in Nederland naar een hoger niveau tillen en de bereikbaarheid van steden en regio’s verbeteren.


Stip op de horizon: niveau 4 van autonoom rijden binnen 4 jaar

De ambitie van Smart Mobility is om binnen 4 jaar concepten te implementeren die gebaseerd zijn op ‘level 4 autonoom rijden’ in het stedelijk gebied. ‘Level 4’ betekent dat de bestuurder van een voertuig niet meer actief betrokken is in het rijproces, maar dat ‘de automatische piloot’ leidend is. Alleen in noodgevallen grijpt de bestuurder in. Dit is een enorme stap voorwaarts in de ontwikkeling van slimme mobiliteit. Vanaf deze fase van autonoom rijden kunnen voertuigen zichzelf zonder chauffeur naar de rand van de stad verplaatsen. Op die manier wordt het gebruik van een auto belangrijker dan het bezit ervan. Gebruikers gaan dan anders om met mobiliteit en dat heeft een groot effect op de wijze waarop we onze samenleving en de openbare ruimte organiseren.

De stip op de horizon bereiken we via diverse tussenstappen. Door deze stapsgewijze aanpak vindt de introductie van het autonoom rijden gecontroleerd plaats. Overheden en marktpartijen maken bij elke volgende stap afspraken over de kaders en randvoorwaarden. Marktpartijen ontwikkelen hun concept, terwijl overheden de implementatie faciliteren door de benodigde randvoorwaarden en vrijheid te creëren.


Kansen voor Zuid-Nederland

Zuid-Nederland is uitermate geschikt als springplank voor Smart Mobility. Hier werd de afgelopen jaren volop ervaring opgedaan met projecten op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Bovendien zijn hier de juiste mensen, middelen en faciliteiten. Kortom: dé plek om samen te werken aan baanbrekende mobiliteitsoplossingen voor Brabant, de rest van Nederland en Europa. Om zo een toekomst met vlotter, veiliger en duurzamer verkeer voor iedereen dichterbij te brengen. 

Initiatiefnemers van MobilitymoveZ.NL zijn de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Tilburg.

MobilitymoveZ.NL storyline