MaaS-pilot Limburg

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.

Limburg Banner


Over deze pilot

Realiseren van duurzame mobiliteit door het bieden van multimodale, grensoverschrijdende deur-tot-deur vervoersoplossingen.

Limburg is de enige provincie in Nederland die grenst aan twee andere landen. Die grenzen belemmeren multimodale, grensoverschrijdende mobiliteit, met name in het OV. Hierdoor zijn er onvoldoende alternatieven voor reizen met de auto. Limburg wil daarom het grensoverschrijdend, multimodaal reizen vereenvoudigen en hierdoor tevens het autogebruik verminderen. 

 

  • MaaS-Lab gaat van start

    De bij het MaaS-Lab aangesloten partijen hebben op 12 december 2019 in Den Haag het startsein gegeven voor een nieuwe beweging. Vervoerders, Mobility as a Service (MaaS)-aanbieders en platformen hebben de handen ineen geslagen om samen een open MaaS-ecosysteem te bouwen. Op dinsdag 4 februari 2020 presenteert de nieuwe beweging een gezamenlijk opgestelde visie tijdens de KNV-Nieuwjaarsreceptie.

  • MaaS-pilot helpt Brainport Eindhoven duurzaam bereikbaar te houden

    Vanaf komend jaar gaan medewerkers van gemeente Eindhoven en ASML gebruikmaken van de app TURNN van de ICT Group N.V.. Deze app is onderdeel van een pilot waarmee gemeente, ASML en Brainport Development alternatieven voor de auto stimuleren, reizen gemakkelijker maken en de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven verbeteren. De pilot in Eindhoven is een van de zeven nationale MaaS-pilots die het ministerie van IenW in samenwerking met regionale overheden organiseert.

MaaS-pilots communitymanager

Esther Saris 

Voor vragen over deze community of algemene vragen over de MaaS-pilot Limburg, kun je bij Esther terecht

Contactpersonen MaaS-pilot Limburg

Consultatiedag 29 nov 2017