Data op orde

Dat wil zeggen dat data actueel, betrouwbaar, correct, cyberproof en conform AVG en BIO is. Het op orde hebben van data helpt overheden om zelf efficiënt en effectief te zijn, om beter te kunnen sturen op het eigen beleid, beheer en toezicht, en om inwoners, bezoekers en bedrijven te bedienen met goede informatie.


Lid worden?

Als lid ontvang je automatisch berichten en kun je actief bijdragen. Registreren kan HIER

Regionale Datateams

Per landsdeel of regio zijn er Regionale Data Teams (in oprichting), bedoeld om tot regionale coördinatie en bundeling van kennis en expertise te komen. Een Regionaal Data Team kan tactische en operationele uitvoeringstaken ten behoeve van Digitalisering in een landsdeel gezamenlijk, deskundig en efficiënt uitvoeren. Overheden in het betreffende landsdeel kunnen hierdoor worden ontlast, maar blijven altijd zelf eindverantwoordelijk. Een Regionaal Data Team handelt namens de ‘eigen’ overheden en maakt onderdeel uit van regionale samenwerkingsverbanden met structurele bemensing en financiering.

Landelijk Data Keten Overleg

In het Landelijk Dataketen Overleg (LDKO) vindt (ambtelijke) afstemming plaats over ‘Digitalisering Overheden’. In eerste instantie is dit een publiek-publiek overleg tussen de voorzitters van elk van de RDTs, IenW, (landelijk) RWS en de nationale data-loketten als NDW. Nadat het publiek-publieke overleg goed is opgestart, zal het LDKO op reguliere basis (bijv. eens per kwartaal) ook een publiek-privaat overleg organiseren met de private partijen die data leveren aan en/of afnemen van overheden. Doelen van het publiek-private overleg zijn:

  • Bespreken van gebruik, effectiviteit en doorgifte van data-items;
  • Goed in beeld hebben en waar nodig verbeteren/automatiseren van processen van bron tot afname;
  • Komen tot SLA’s (service level agreements).

Het Team

In onderstaand overzicht is weergegeven wie de eerste aanspreekpunten zijn per landsdeel/regio in de verschillende overleggremia. Ineke Meijer Ineke Meijer (ministerie IenW) geldt landelijk als eerste aanspreekpunt.