Bezig met laden...

Open parkeerdata belangrijk voor bereikbare en leefbare stad | Digitalisering Overheden | Dutch Mobility Innovations

home "»" Community's "»" Digitalisering Overheden "»" artikelen "»" Open parkeerdata belangrijk voor bereikbare en leefbare stad
Digitalisering Overheden

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Open parkeerdata belangrijk voor bereikbare en leefbare stad

Open parkeerdata belangrijk voor bereikbare en leefbare stad

 /5
0 (0stemmen)

Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) en het ministerie van IenW hebben de handen ineengeslagen om parkeerdata beter te ontsluiten. Over vier jaar moet 95 procent van de parkeerdata als open data beschikbaar zijn. Er wordt door beide partijen en een groot aantal stakeholders zoals gemeenten hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

In november sloten het ministerie en het SHPV een overeenkomst tijdens de Vakbeurs Mobiliteit. “Maar eerder waren we gezamenlijk al begonnen met het ontsluiten van statische parkeergegevens van P+R locaties en carpoolplaatsen”, vertelt Ties de Groot, Projectmanager Open Parkeerdata bij het ministerie. “Dan gaat het onder meer om de locatie van de parkeergelegenheid, de GPS-coördinaten van de ingang en het aantal plaatsen. Deze data verzamelen we en plaatsen we in het Nationaal Parkeer Register (NPR).” Het SHPV is de opdrachtgever voor het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het beheer van dit register ligt bij de RDW.

Data verzamelen is soms een proces van de  lange adem. Daar hebben het ministerie en het SHPV iets op gevonden. De Groot: “Om het proces te versnellen, verzamelen wij zelf de statische data en controleren wij deze bij de bronhouders en gemeenten. We hebben verschillende bronnen om data te verzamelen, waaronder de website van gemeenten. Daarnaast maken we gebruik van zoekresultaten van Google.” Inmiddels is alle data van de carpoolplaatsen en P+R locaties in kaart gebracht en wordt deze geverifieerd bij de bronhouders. Nu gaan beide partijen parkeerdata verzamelen van parkeergarages en parkeerterreinen met een slagboom. “De data wordt op dezelfde manier verzameld en geverifieerd bij gemeenten en bronhouders. Eind van dit jaar hopen we alle data ontsloten te hebben.”

Dynamische data

Als alle statische data verzameld is, worden de pijlen gericht op dynamische data. “Denk bij dynamische data bijvoorbeeld aan de borden langs de weg die aangeven hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn in een parkeergarage.” De kwaliteit van parkeerdata is van groot belang, zegt De Groot. “Om hiervoor te zorgen, werken we zoveel mogelijk met machine-tot-machine koppelingen. Handmatig invoeren van data proberen we zoveel mogelijk te vermijden, omdat de foutkans groter is dan bij een machinekoppeling.”

Voor on-street parkeren is inmiddels zo’n 95 procent van de parkeerdata ontsloten. “Dat heeft er mee te maken dat deze data al een aantal jaren beschikbaar is via het NPR”, vertelt De Groot, die tot 1 mei nog in dienst was van het SHPV. “We benaderen ook gemeenten die niet zijn aangesloten bij het SHPV. Bij off-street parkeren hebben we inmiddels zo’n 75 procent van alle statische data verzameld en zo’n 45 procent van de dynamische data. Niet alle faciliteiten leveren dynamische data. Parkeergarages of -terreinen zijn bijvoorbeeld gratis te gebruiken, maar ook voor garages in bijvoorbeeld woonwijken is het beschikbaar stellen van dynamische data niet altijd aan de orde.”

Onderdeel van de samenwerking met IenW is dat SHPV gemeenten actief ondersteunt met het inwinnen, beheren en ontsluiten van de parkeerdata als open data. “Al 101 van de ongeveer 120 gemeenten die mobiel betalen faciliteren, maken gebruik van de diensten van het SHPV. De gemeenten die niet bij SHPV zijn aangesloten benaderen we via  verschillende communicatiekanalen. Bijvoorbeeld via de Regionale Data Teams die nu worden ingericht, waarin verschillende landelijke regio’s samenwerken aan één Digitale Agenda voor Nederland. Er zijn 15 thema’s geprioriteerd, waaronder het ontsluiten van parkeerdata.”

Noodzaak parkeerdata

Er zijn berekeningen gemaakt over wat het maatschappelijk nut is van het publiceren van parkeerdata als open data. “Daaruit blijkt dat parkeerdata als open data beleidsinformatie oplevert waarbij een efficiënte inrichting van de openbare ruimte  tot twintig procent reductie van het zoekverkeer in de stad kan opleveren. Daarnaast daalt de CO2-uitstoot en is het ruimtebeslag minder. Parkeerdata is belangrijk, maar het grotere doel is om met alle beschikbare data als gemeente de juiste keuzes te kunnen maken om de stad bereikbaar en leefbaar te houden en zo bijvoorbeeld ook te voldoen aan vereisten in het kader van milieudoelstellingen”, aldus Maddy van Bilsen, directeur SHPV.

De open parkeerdata wordt centraal verzameld en op een uniforme wijze gepubliceerd ten behoeve van afnemers zoals reis- en navigatie-apps en MaaS-dienstverleners. De Groot: “De data is belangrijk bij het vinden van de dichtstbijzijnde beschikbare parkeergelegenheid. De verschillende partijen vertalen achterliggende data tot producten (apps) die voor iedereen beschikbaar zijn. Wij stellen de data beschikbaar, de toepassingen laten we aan de markt.”

Bron: Mobiliteitsplatform

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)