Data voor Logistiek

Met het centraal beschikbaar stellen van logistieke data gaat een lang gekoesterde wens van de sector en veel gemeenten in vervulling. Doordat vervoerders straks overzicht hebben van milieuzones, venstertijden en andere relevante informatie, wordt het zoekverkeer in de binnenstad verminderd. Het verbetert ook de verkeersveiligheid: chauffeurs hoeven minder vaak te keren in de binnenstad of onwenselijke routes te gebruiken

Het delen van logistiek relevante data kan op termijn leiden tot een besparing van 20 miljoen kilometers en 24.000 ton CO2 per jaar. Wegbeheerders kunnen hun data doorgeven via het platform door gebruik te maken van onderstaande knop.

De data is gratis en voor iedereen beschikbaar: alle vervoerders, verladers en IT-leveranciers in de transportsector. FiLogic is een van de leveranciers die direct aan de slag is gegaan met de data. In de video op de home page vertelt eigenaar Jitske Brink hoe zij de data zichtbaar heeft gemaakt in haar planningspakket. Planners krijgen direct een melding als zij een rit plannen die buiten de venstertijden valt, waardoor fouten worden voorkomen.

Beperkingen inzake gewicht/lengte/breedte/hoogte en voertuigcategorie

Voorkeursroutes van wegbeheerders voor vrachtverkeer

Venstertijden

Milieuzones

Gevaarlijke stoffen beperkingen en routeringen

Laad/losplaatsen (locatie, aantal plaatsen en beperkingen)

Parkeerplaatsen voor vrachtwagens

Parkeerverboden voor vrachtwagens

Waarom data delen?

Vrachtwagenchauffeurs hebben vaak een strakke planning: ze willen zo snel mogelijk van A naar B rijden. Maar soms is de snelste route niet de veiligste route. Als wegbeheerder kun je invloed uitoefenen op de route die een chauffeur kiest, door data te delen. Dat goede informatie helpt om incidenten te voorkomen, tonen de volgende voorbeelden wel aan. 

Stuurgroep Data voor Logistiek

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de opdrachtgever en initiator van dit project. Het ministerie bewaakt dat de data voor iedereen beschikbaar is en dat de afspraken worden nageleefd.

Contact: Paul Swaak

Data science bedrijf Matrixian haalt in opdracht van het ministerie de logistieke data op bij gemeenten en wegbeheerders, controleert de volledigheid en kwaliteit en maakt de data beschikbaar voor de sector.

Contact: Thijs Herwig 

In NDW werken 19 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. Als de gegevens die Matrixian heeft verzameld compleet zijn worden ze via het NDW verder verspreid.

Contact: Daan Arnoldussen 

Ondernemersvereniging TLN ondersteunt en verbindt ondernemers in de transport- en logistieksector. Zij zorgt voor een goede verbinding met de sector en eindgebruikers.

Contact: Wout van den Heuvel  

De Stichting Uniforme Transport Code helpt logistieke bedrijven om data te delen, en ziet in dit project toe op correct gebruik van het Open Trip Model.

Contact: Wout van den Heuvel

Rijkswaterstaat is in de rol van wegbeheerder betrokken bij de stuurgroep. Rijkswaterstaat borgt de raakvlakken met andere projecten en vertegenwoordigt de belangen van de wegbeheerder.

Contact:Folkert Bloembergen 

Klankbordgroep

Een betrouwbaar verkeersadvies begint bij betrouwbare data. Het testen en controleren van de data is dan ook erg belangrijk. Hiervoor is de klankbordgroep in het leven geroepen: zij testen de verzamelde data en denkt na over toepassingen in de praktijk. De klankbordgroep bestaat uit logistiek dienstverleners, pakketvervoerders, verladers en leveranciers van planningssystemen (TMS), boordcomputers (FMS), navigatiesystemen, partijen die rit- en routesoftware verkopen en platformdiensten. In nevenstaande video komen enkele partijen uit de klankbordgroep aan het woord over het belang van de data.