Bezig met laden...

Bijeenkomst 'Slim, veilig en duurzaam: denken én doen'. | Data voor Logistiek | DMI

home "»" Community's "»" Data voor Logistiek "»" artikelen "»" Bijeenkomst 'Slim, veilig en duurzaam: denken én doen'.
Data voor Logistiek

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Bijeenkomst 'Slim, veilig en duurzaam: denken én doen'.

Bijeenkomst 'Slim, veilig en duurzaam: denken én doen'.

 /5
0 (0stemmen)

Beste relatie,

Samen werken aan slimme, veilige en duurzame mobiliteit en steden. In het afgelopen jaar zijn rondom dat thema vele visies, strategieën, college-akkoorden en convenanten gesloten. De Mobiliteitsvisie 2040, Klimaatakkoorden, Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Goederenvervoeragenda, Digitale Transportstrategie en de Kamerbrief ‘Smart Mobility. Dutch Reality.’: we denken ver vooruit en zijn ondertussen volop aan de slag. Want met ruim 1 miljoen nieuwe woningen te gaan, stijgende aantallen verkeersslachtoffers en steeds zwaarder belaste steden en ontvolkende plattelandsgebieden is ‘alleen’ denken niet voldoende. De toenemende druk op bereikbaarheid, leefbaarheid, klimaat, veiligheid en economie vraagt om concrete actie, coördinatie en samenwerking: denken én doen.

Gelukkig zien velen ook tal van kansen en tekent het toekomstbeeld zich steeds duidelijker af. Overheid en bedrijfsleven kunnen hierin niet zonder elkaar. Om innovaties grootschalig toe te passen, opschaling én borging te realiseren en samen echt stappen te zetten, trekken we gezamenlijk op. Digitalisering is en blijft de rode draad, waarbij we hoge eisen stellen aan data, uniforme standaarden, gezamenlijke organisatie en randvoorwaarden. Nederland blijft zich ontwikkelen en dat vraagt van alle betrokkenen een transitie. En die willen we vooral zelf sturen en versnellen in plaats van passief te ondergaan.

Dit najaar maken het Rijk en de medeoverheden in alle landsdelen resultaatgerichte afspraken over te nemen maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn. Maatregelen die gaan over onder meer de fiets, elektrisch vervoer, stadslogistiek en transportcorridors en smart mobility. Maatregelen en investeringen die bij voorkeur binnen de bestaande fysieke netwerken gerealiseerd kunnen worden en leiden tot structurele effecten en verandering. En maatregelen waarbij samenwerking tussen tal van partners, publiek en privaat, een cruciale factor is voor succes.

Wij gaan hierover graag met u in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Slim, veilig en duurzaam: denken én doen’ op 27 november aanstaande, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Bent u nog niet aangemeld? Doet u dat dan NU!

Inspirerende sprekers waaronder Hamit Karakus, oud-wethouder van Rotterdam en nu algemeen directeur bij Platform 31, Hans Teuben namens Capgemini Invent en Geert Kloppenburg en Carin ten Hage, beide bekend van o.a. BNR en experts op het gebied van mobiliteit geven hun visie op de ontwikkelingen en verkennen samen met u graag de kansen die de mobiliteit van de nabije toekomst ons allen biedt.

Meldt u zich nu aan en reserveer woensdag 27 november in uw agenda! Deze bijeenkomst organiseren wij tijdens de Vakbeurs Mobiliteit in Houten, waar het ministerie met diverse partners onder de inmiddels vertrouwde vlag van ‘Smart Mobility. Dutch Reality.’ een stand heeft en een aantal werksessies organiseert. U bent van harte uitgenodigd voor de aansluitende lunch in onze stand, een goed gesprek met ons of een van onze partners en natuurlijk voor de andere sessies die we op 27 en 28 november organiseren. Ook bent u dan in de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de heer Kees van der Burg.

Aanmelden voor de bijeenkomst van woensdagochtend is gratis en kan via deze link. U bent dan ook direct aangemeld als beursbezoeker.

Wij kijken uit naar uw komst!

Met hartelijke groet,

Caspar de Jonge
Programmamanager Data en Diensten

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)