Bezig met laden...

‘Zonder passend beleid slibben steden dicht door automatische auto’s’ | Data voor Logistiek | DMI

home "»" Community's "»" Data voor Logistiek "»" artikelen "»" ‘Zonder passend beleid slibben steden dicht door automatische auto’s’
Data voor Logistiek

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
‘Zonder passend beleid slibben steden dicht door automatische auto’s’

‘Zonder passend beleid slibben steden dicht door automatische auto’s’

 /5
0 (0stemmen)
De automatisch rijdende auto wordt vaak gepresenteerd als dé oplossing voor veilige, leefbare en bereikbare steden. Maar als autonome auto’s realiteit worden en (deel)taxidiensten zich verder ontwikkelen, zullen steden zonder beleid juist vastlopen. Dat blijkt uit een verkenning van TNO. Overheden worden sterk geadviseerd om met passend beleid aan de slag te gaan.

TNO heeft een verkenning gemaakt van de transitiepaden waarin de komst van automatische auto’s in stedelijke gebieden wordt gecombineerd met de komst van nieuwe taxi- en deeltaxisystemen zoals Lyft, UberPop en UberPool. Vaak wordt gedacht dat de komst van autonome voertuigen ten goede komt aan de bereikbaarheid en leefbaarheid, omdat deze geen uitstoot meer hebben en niet hoeven te parkeren.Maar volgens de onderzoeksorganisatie wordt dit positieve toekomstbeeld niet zonder meer bereikt. Uit berekeningen blijkt dat het aantal voertuigkilometers door de komst van een autonome auto in het meest ongunstige geval met 74 procent toeneemt. In die situatie verdrievoudigt de congestie in de steden bovendien. Bovendien komen hier nog negatieve gevolgen bij, zoals minder belastingopbrengsten en een afname van lopen en fietsen.

Maatschappelijke doelen

Deze verkenning is door TNO uitgewerkt in het whitepaper “”. TNO adviseert overheden hierin om zich goed voor te bereiken op de komst van autonome voertuigen. Daarbij is het van belang om niet vooraf de exacte route vast te leggen, maar te kiezen voor een flexibele, adaptieve sturing op de uiteindelijke maatschappelijke doelen. Op die manier kunnen ook inzichten in de technologische ontwikkelingen en maatschappelijke impact, de interactie daartussen, en potentiële (positieve en negatieve) maatschappelijke effecten goed en flexibel mee worden genomen.Overheden hebben een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat autonoom rijden zodanig wordt ontwikkeld en geïmplementeerd, dat de baten worden gemaximaliseerd en eventuele nadelige effecten voor de maatschappij worden geminimaliseerd. TNO: “Gewenste scenario’s kunnen worden versneld door ruimtelijke interventies. Bijvoorbeeld door het aanpassen van parkeerlocatie, het stimuleren van deelconcepten, prijsprikkels op weggebruik in plaats van voertuigbezit en infrastructuuraanpassingen.”

Impact digitalisering

In het whitepaper wordt niet alleen naar automatisering gekeken. Ook digitalisering zet de bereikbaarheid en transport op zijn kop. Er blijkt bovendien dat er nog veel winst te behalen is bij het vervoer van goederen over de weg. Hierbij valt op dat innovaties, zoals automatisch rijden, schonere voertuigen en dataplatforms, veel sneller worden omarmd door de wegsector dan in het spoor en de binnenvaart.TNO benadrukt dat de transportkosten en milieueffecten voor het wegvervoer waarschijnlijk meer en sneller afnemen dan bij spoor en binnenvaart. Het zou daarom slim zijn om het modal shift-beleid van weg naar spoor en binnenvaart te herijken door nieuwe kansen en inzichten voor alle modaliteiten integraal mee te nemen in de lange termijn-beleidsvorming. Het gaat hierbij ook om mogelijk blijvende veranderingen, als gevolg van de coronamaatregelen.

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.
Gepubliceerd op 03-02-2021 om 13:04

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)