DATA VOOR LOGISTIEK

Data voor logistiek: dat is data over venster-tijden, milieuzones, voertuigbeperkingen, parkeerplaatsen voor vrachtwagens en meer. Als planner van een logistiek bedrijf wil je deze data in één helder overzicht hebben, zodat je de juiste voertuigen kunt inplannen op de route. Het ministerie van IenW werkt samen met data science bedrijf Matrixian, gemeentes en IT- leveranciers om dit mogelijk te maken.

 

  • Met het centraal beschikbaar stelen van logistieke data gaat een lang gekoesterde wens van de sector en veel gemeenten in vervulling. Doordat vervoerders straks overzicht hebben van milieuzones, venstertijden en andere relevante informatie, wordt het zoekverkeer in de binnenstad verminderd. Het verbetert ook de verkeersveiligheid: chauffeurs hoeven minder vaak te keren in de binnenstad of onwenselijke routes te gebruiken.

  • Het delen van logistiek relevante data kan op termijn leiden tot een besparing van 20 miljoen kilometers en 24.000 ton CO2 per jaar. Wegbeheerders kunnen hun data doorgeven via het platform door gebruik te maken van bovenstaande knop.

Voor wie? 

De data is gratis en voor iedereen beschikbaar: alle vervoerders, verladers en IT-leveranciers in de transportsector. FiLogic is een van de leveranciers die direct aan de slag is gegaan met de data. In de video hierboven vertelt eigenaar Jitske Brink hoe zij de data zichtbaar heeft gemaakt in haar planningspakket. Planners krijgen direct een melding als zij een rit plannen die buiten de venstertijden valt, waardoor fouten worden voorkomen.

De volgende data elementen worden verzameld

Beperkingen inzake gewicht/lengte/breedte/hoogte en voertuigcategorie

Voorkeursroutes van wegbeheerders voor vrachtverkeer

Venstertijden

Milieuzones

Gevaarlijke stoffen beperkingen en routeringen

Laad/losplaatsen (locatie, aantal plaatsen en beperkingen)

Parkeerplaatsen voor vrachtwagens

Parkeerverboden voor vrachtwagens

Het samenwerkingsverband

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de opdrachtgever en initiator van dit project. Het Ministerie bewaakt dat de data voor iedereen beschikbaar is en dat de afspraken worden nageleefd.

Contact: Paul Swaak

Data science bedrijf Matrixian haalt in opdracht van IenW de logistieke data op bij gemeenten en wegbeheerders, controleert de volledigheid en kwaliteit en maakt de data beschikbaar voor de sector.

Contact: Thijs Herwig

In NDW werken 19 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. Als de gegevens die Matrixian heeft verzameld compleet zijn worden ze via het NDW verder verspreid. 

Contact: Daan Arnoldussen

Meer weten?

 Veel gestelde vragen

Hier vind je meer informatie over het project data voor logistiek en het gebruik van het dataplatform, met informatie over de datacategorieën en hulp bij het kwijtraken van je wachtwoord. 

 Klankbordgroep

We willen vervoerders, verladers en IT-leveranciers uitnodigen om zitting te nemen in de klankbordgroep. Hier testen we de data en bespreken we de stappen voor integratie in FMS, TMS en navigatieoplossingen. 

 Over data voor logistiek

Hier vind je informatie over de organisaties achter dit project en de voorgeschiedenis, met onder meer een beschirjivng van de stuurgroep, en informatie over het programma Digitalisering Overheden.