Bezig met laden...

Programma Goederenvervoercorridors | Connected Transport Corridors | Dutch Mobility Innovations

home "»" Community's "»" Connected Transport Corridors "»" artikelen "»" Programma Goederenvervoercorridors
Connected Transport Corridors

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu

Programma Goederenvervoercorridors

 /5
0 (0stemmen)


De meerwaarde van goederenstromen en logistiek is voor de economische toegevoegde waarde van Nederland van groot belang (zie ook MIRT-onderzoek). Daarbij is de bestaande infrastructuur cruciaal om de logistiek in goede banen te leiden. Deze functie zal de infrastructuur ook in de toekomst moeten blijven vervullen.

De juiste locatie van de bedrijven op de corridor en compact ruimtegebruik, nu en in de toekomst, spelen hierbij een rol. Er is een concreet samenhangend maatregelenpakket samengesteld om te komen tot topcorridors in het Programma Goederenvervoercorridors, waarbij Rijk en regio nauw samenwerken met het bedrijfsleven. Centraal in het Programma Goederenvervoercorridors staan de duurzame economische ambities van de overheden en bedrijven waarbij de infrastructuur ondersteunend is om deze ambities mogelijk te maken. De focus ligt hierbij op:

  • het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid;
  • het bevorderen van economische groei;
  • focus op gebruikers;
  • het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid;
  • het op peil houden van beheer en onderhoud.

De oplossingsrichtingen worden hierbij gezien in digitalisering en data delen, innovatie, zowel technologisch, sociaal als institutioneel, optimalisatie van logistieke knooppunten en verduurzamen van alle modaliteiten. De ambitie voor de Goederenvervoercorridors is om in 2030 Topcorridors te zijn. Het programma houdt zich voortdurend bezig met de vraag of de visie en doelen nog voorop staan en bereikt worden. Dit houdt in dat het programma adaptief en wendbaar is en zich niet alleen richt op korte termijn projecten maar (ook) op lange(re) termijn opgaven, innovatie en het smeden van (institutionele) samenwerking.

De scope van het programma is de corridor Oost en de corridor Zuidoost: 

  • Oost: corridor Rotterdam – Arnhem/Nijmegen – Duitsland (A15, Betuweroute, Waal);
  • Zuidoost: corridor Rotterdam – Noord-Brabant/Limburg – Duitsland (A16/A58/A67, Brabantroute, Maas en Brabantse kanalen, buisleidingen).

De visie is dat de Topcorridors in 2030 een vlot, betrouwbaar, robuust, veilig en duurzaam transportsysteem faciliteren dat bijdraagt aan duurzame economische groei en waarbij de gebruikers tevreden zijn. Deze groei gaat dus samen met een optimale leefkwaliteit en woonomgeving langs de corridors.

Bron: Topcorridors.nl

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)