Informatie

In deze community vind je informatie over de proef met de Super EcoCombi die volop in ontwikkeling is. Cocreatie staat centraal: de transportsector en de overheid brengen samen stap voor stap in kaart wat de precieze impact van de Super EcoCombi is op de infrastructuur en het verkeer in Nederland. We gaan hierbij ook realtime data uitwisselen, bijvoorbeeld voor handhaving op overbelading, voor verkeersmanagement en voor het optimaliseren van de benutting van de Super EcoCombi’s. De Super EcoCombi wordt hoofdzakelijk ingezet op het hoofdwegennet: op specifieke routes en op specifieke momenten. Ze gaan niet rijden door stedelijk gebied.

Partners