Bezig met laden...

Nieuwsbrief Super EcoCombi – 2 juni 2020 | Super EcoCombi | DMI

home "»" Community's "»" Super EcoCombi "»" artikelen "»" Nieuwsbrief Super EcoCombi – 2 juni 2020
Super EcoCombi

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Nieuwsbrief Super EcoCombi – 2 juni 2020

Nieuwsbrief Super EcoCombi – 2 juni 2020

 /5
0 (0stemmen)

Beste SEC-communityleden en CATALYST partners,

 

Graag geef ik je een update over de voortgang van de Super EcoCombi. De afgelopen periode was op vele vlakken een roerige periode. Ook in het dossier Super EcoCombi is het af en toe zoeken naar een vlotte voortgang van het proces. Dat betekent niet dat er in de tussentijd niet hard gewerkt wordt achter de schermen om stappen voorwaarts te zetten en de SEC daadwerkelijk de weg op te krijgen. Dat kost meer inspanning dan aanvankelijk gepland. En de huidige situatie met Corona heeft daar zeker niet bij geholpen. 

 

In deze nieuwsbrief een overzicht van de belangrijke mijlpalen en de planning, het onderzoek naar nut en noodzaak dat de Topsector recent heeft uitgevoerd en waar we de resultaten ook van agenderen in het eerst volgende SEC-directeurenoverleg (8 juni). In combinatie met de ‘kernnet logistiek’ visie van Rijkswaterstaat waarbij we meer en meer kijken naar corridors en SEC ook positioneren in zo’n corridor. 

 

Tot slot: we hebben het voornemen om ons projectleiderschap van de SEC zeker door te zetten (vanuit de Unit Innovatie in Mobiliteit) en het pas over te dragen op het moment dat dit ook kan. Continuïteit staat daarbij centraal.

 

Een community betekent ‘voor en door’. Zo vind je onderaan de nieuwsbrief een artikel over hoe Ewals Cargo Care hier invulling aan geeft namens de community.  Jullie suggesties, vragen of ideeën zijn ook zeker welkom. Deze nieuwsbrief gebruiken we om meldenswaardige updates met jullie te delen.

 

Met groet, namens alle SEC-collega’s, Dirk-Jan de Bruijn 

 


SEC community bijeenkomst in september

Afgelopen 16 januari vond de SEC-community sessie plaats bij TLN in Zoetermeer. De volgende sessie stond voor 18 juni op de agenda. Wegens de huidige situatie kan deze datum helaas niet doorgaan. Daarom verplaatsen we de sessie naar donderdag 10 september 2020 van 10.00 tot 13.00 uur. Er wordt nog gezocht naar een geschikte locatie waar voldoende ruimte aangehouden kan worden. Tijdens deze sessie brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Super EcoCombi. Je ontvangt de uitnodiging in je mailbox.  


Belangrijke stappen en mijlpalen om de SEC de weg op te krijgen

We onderzoeken samen of de Super EcoCombi in Nederland de weg op kan. Op dit moment bereiden we de documentatie voor zodat het RDW-deel van het proces (inclusief onderzoek/advisering van RWS, SWOV en CROW) met betrekking tot de voertuig- en verkeersveiligheid van de combi van start kan gaan. In eerste instantie met testen op testcentrum Lelystad. En bij groen licht start de prototype test, waarbij we kunnen rijden op 1 traject om de veiligheid en de milieueffecten in de praktijk te testen. 

 

Planning:

 

  • 20 juli (naar verwachting): De risicoanalyse wordt ingediend door aanvrager Ewals Cargo Care, met assistentie vanuit TNO en HAN. 
  • Eind september/begin oktober: Startbijeenkomst RDW op basis van de input uit de risicoanalyse door aanvrager Ewals Cargo Care met ondersteuning van TNO en HAN.
  • Eind oktober: bij een positief besluit na de startbijeenkomst zal de eerste fysieke test op de testbaan plaatsvinden met een Ewals Cargo Care combinatie en Scania 6X2 trekker.

Voorbereiding startbijeenkomst: risico-analyse, onderzoeksvragen en meetplan

Ter voorbereiding van de eerste proef met de Super EcoCombi moeten er verschillende documenten opgeleverd worden, waaronder een risico-analyse, een onderzoeks- en een meetplan. In de risico-analyse wordt de hele route in kaart gebracht, worden kritische punten in de route geïdentificeerd en wordt aangegeven hoe je risico’s op kan lossen en mitigeren. Ewals Cargo Care dient als aanvrager voor de eerste proef deze documenten op te leveren aan de RDW. Omdat dit best specialistisch werk is, heeft IenW gevraagd of TNO ondersteuning kan bieden aan Ewals. Daarom gaat TNO vanuit het CATALYST Living Lab assisteren samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen. We verwachten de risico-analyse 20 juli op te leveren aan de RDW. Dit is voor sommigen later dan verwacht, maar ook hier heeft Corona invloed gehad op de doorlooptijd. Voordeel om de risico-analyse vanuit CATALYST uit te voeren is de gedachte dat we de sjablonen/documenten ook beschikbaar kunnen stellen aan andere transporteurs (zijnde CATALYST partners) om te zijner tijd te gebruiken bij eigen ontheffingsaanvragen, mocht het SEC-project een positief vervolg kennen.


Hubs geschikt voor de SEC in kaart gebracht 

Ter voorbereiding van de toetreding van de SEC op de weg zijn de verschillende soorten hubs in kaart gebracht waar de trailers aangekoppeld en ontkoppeld kunnen worden, met de daarbij horende voorwaarden waar de hub aan moet voldoen om in aanmerking te komen als ‘landingsplaats’ voor de SEC. Als de SEC de weg op kan, zal dit in de praktijk betekenen dat niet alle hubs/locaties toegankelijk zijn doordat deze niet in de buurt liggen bij het hoofdwegennetwerk. 

 

Definitie hub


Verkenning van Kansen en Effecten

Buck Consultants International (BCI) onderzoekt in samenwerking met CE Delft in opdracht van de Topsector Logistiek de potentie van de Super EcoCombi. Het onderzoekt schetst verschillende sectoren, ritprofielen en mogelijkheden voor de SEC op basis van een literatuurstudie en ervaringen met de SEC in het buitenland. Ook wordt er per sector een mogelijke besparing van brandstofverbruik en loonkosten berekend. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het gewicht van de lading een minder beperkende factor is en dat de meerderheid van de SEC’s wordt gebruikt vanwege volumetekort. De definitieve resultaten van het onderzoek zijn in juni beschikbaar en zullen we delen met de community en in het eerstvolgende SEC-directeurenoverleg (8 juni). 


Kernnet Logistiek 

In het groeiend goederenvervoer in Nederland verkent Kernnet Logistiek de waarde van een meer geconcentreerde, gecontroleerde en samenhangende afwikkeling hiervan. Met het ‘Kernnet Logistiek’ kan er een meer sturende taak komen voor de wegbeheerder omtrent het toelaten van voertuigen op bepaalde stukken van het netwerk met een differentiatie van toegankelijkheid en kwaliteit van het netwerk. De opkomst van nieuwe, grote en zware vrachtwagencombinaties zoals Super ECoCombi, LZV en platoons een van de redenen om groei in goede banen te willen leiden. Andere urgente opgaves zijn de intensivering VenR door afschrijving infra, regie op locatiebeleid voor vestiging en vervoermanagement van logistieke bedrijven en integratie van digitale kaarten en datasets voor een effectieve en efficiëntere organisatie. 


Vervoerders beoordelen het nut en noodzaak van de SEC

Om een beeld te krijgen van de potentie van de SEC is een vragenlijst aan de leden voorgelegd. De resultaten druppelen binnen, maar nog niet iedereen heeft de enquête ingevuld. Een genuanceerd beeld is dan ook nog niet te geven, maar wat al opvalt in de huidige antwoorden is dat de vervoerder het unaniem eens is dat de SEC niet gaat concurreren met het vervoer over water of spoor. Het lijkt er eerder op dat de gewone vrachtwagen (trekker-trailer combinatie) er een concurrent bij krijgt. Ook is gevraagd wat voor soort goederen men denkt te gaan vervoeren, de antwoorden hierop zijn zeer divers: van bloemen en planten tot hout en staal. De resultaten van de enquête ondersteunt het ministerie mogelijk in de discussie rond het nut en noodzaak van de SEC.

 


Schrijf je in voor het webinar over Super EcoCombi

TNO organiseert vanaf eind juni de CATALYST Webinar weken met op 6 juli een webinar rondom de Super EcoCombi. Het webinar is onderdeel van de CATALYST Webinar Weken, waarin de eerste resultaten van de verschillende onderwerpen met gedeeld wordt. In het webinar over de Super Ecocombi word je bijgepraat over de stand van zaken door verschillende sprekers. Bekijk hier het hele programma. Je wordt binnenkort per mail uitgenodigd om je in te schrijven voor 6 juli.


“We hebben elkaar nodig om de SEC te laten slagen”

Met 3400 trailers en 33 kantoren in 15 landen is Ewals Cargo Care een grote Nederlandse vervoerder. Jan Huys vertelt in dit interview waarom de SEC interessant is voor Ewals:“Je kunt meer vervoeren, maar er zijn geen nieuw type trailers nodig. Je hoeft er alleen een dolly tussen te plaatsen en daarvoor de eerste trailer iets aan te passen. Er zijn verder geen aanpassingen nodig om ze met treinen en schepen te vervoeren. De SEC is zo een mooie aanvulling op ons netwerk. Een trein komt natuurlijk niet overal, je hebt altijd die first en last miles nodig. En op sommige routes heb je überhaupt geen geschikte treinverbinding; daar is de SEC ideaal. 

Lees verder >

 

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)