Bezig met laden...

Nieuwsbrief Super EcoCombi - 15 september 2020 | Super EcoCombi | DMI

home "»" Community's "»" Super EcoCombi "»" artikelen "»" Nieuwsbrief Super EcoCombi - 15 september 2020
Super EcoCombi

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Nieuwsbrief Super EcoCombi - 15 september 2020

Nieuwsbrief Super EcoCombi - 15 september 2020

 /5
0 (0stemmen)

Beste SEC-community,

  

Graag praat ik jullie bij over het programma ‘Super EcoCombi’ – sinds onze vorige update van juni. Dominant is natuurlijk de ontwikkeling in het spoor ‘voertuigtoelating’: de uitvoering van de risicoanalyse die moet leiden tot de RDW startersbijeenkomst. Alles gericht op het organiseren van zo’n sessie in de eerste helft van oktober. Er is in ieder geval hard gewerkt door de partijen TNO, Ewals en HAN om alle simulaties correct uitgevoerd te krijgen. 

 

Maar er is meer: de Topsector heeft haar rapport over kansen van de SEC gepubliceerd waaruit blijkt welke geweldige potentie de SEC kan bieden qua toepassingsmogelijkheden. Dát in combinatie met het enthousiasme van de sector (zeg nou zelf: welk project heeft een community van zo’n 20 private partijen die ook allemaal financieel participeren) geeft mij in ieder geval het vertrouwen dat we met iets bezig zijn waar veel waarde mee te genereren is! Helemaal als we de SEC ook gebruiken om de corridor discussie verder vorm te geven met elkaar: waarbij het niet zozeer moet gaan over de SEC als zodanig, maar veel meer de wijze waarop we onze spullen verplaatsen. Wat via de weg moet (gelet op tijdigheid/flexibiliteit), moeten we via de weg doen. Maar wat via andere modaliteiten vervoerd kan worden (gelet op het karakter van de spullen én de opzet van de logistieke keten), moet ook via andere modaliteiten. Ons op te zetten programma Modal Shift kan daarbij erg behulpzaam zijn. 

 

Maar ook onderwerpen als datadelen waarbij de wegbeheerder meer en meer gaat sturen op waar en op welk moment de logistieke stromen toegang krijgen tot het netwerk. Allemaal onderwerpen waarbij de SEC kan helpen om die nu te agenderen. In deze nieuwsflits lezen jullie er meer over. Tot slot: een community is voor en door, dus als er vanuit jullie suggesties zijn, trek aan de bel en weet ons te vinden.

 

Dirk-Jan 


Mijlpalen: risicoanalyse opgeleverd en langtermijnplanning in kaart brengen

 

De risicoanalyse is ingediend! Ewals Cargo Care heeft, als aanvrager voor de eerste proef, in samenwerking met TNO en IenW deze documenten opgeleverd aan de RDW. Hierin is de hele route in kaart gebracht, zijn kritische punten in de route geïdentificeerd en aangegeven hoe risico’s op te lossen en te mitigeren zijn. Dirk-Jan de Bruijn: “Complimenten voor het team en de TNO collega’s. Dit was best een pittige klus met bijvoorbeeld het rijden van de route met meer dan 35 graden.” De startersmeeting vindt daarmee waarschijnlijk half oktober plaats. 

 

Naast de voorbereidingen voor de eerste proef, wordt de planning voor langere termijn in kaart gebracht. De huidige planning gaat uit van begin 2021 voor de start van de proef op de weg tussen Rotterdam en Venlo. In de fase daaropvolgend zal moeten worden gekeken naar andere routes en het uitbreiden van de proef met meerdere Super EcoCombi’s. De stappen die daarvoor moeten worden gezet zullen de komende tijd worden gedefinieerd binnen het kernteam.


Ewals Eco SuperCombi

 

De 6x2 trekker is gearriveerd bij Ewals. Hiermee wordt de eerste testrit gereden.


Effect Super EcoCombi op infrastructuur: rol wegbeheerder hoofdwegennet

Omdat de SEC hoofdzakelijk ingezet gaat worden op het hoofdwegennet, speelt wegbeheerder Rijkswaterstaat een belangrijke rol in het totale implementatietraject. Daarom is er op 26 augustus gesproken met de RWS-regiodirecteuren (corridor Oost/Zuidoost) over de ontheffingsprocedure van de Super Ecocombi binnen Rijkswaterstaat. Als wegbeheerder participeert Rijkswaterstaat in het kernteam SEC, maar Rijkswaterstaat zal de minister adviseren op zowel de aspecten verkeersveiligheid als infrastructuur, waarbij de RWS-regio’s een belangrijke rol vervullen. 

 

Een aantal stappen zijn uiteraard eerder intern genomen, bijvoorbeeld om uit te vragen welke kansen en risico’s Rijkswaterstaat ziet bij de toelating van de nieuwe voertuigconfiguratie. De RWS-regio’s hebben een belangrijke taak in het vervangen en renoveren van kunstwerken de komende jaren. Tijdens deze werkzaamheden moet de SEC ook kunnen rijden. Daarnaast willen de regio’s graag de effecten op de levensduur van infrastructuur in kaart hebben. Grotendeels zijn vraagstukken als deze opgenomen in de risicoanalyse, laatste vragen kunnen nog worden ingebracht tijdens de startbijeenkomst van de RDW. Tot slot zijn afspraken gemaakt de regio’s de komende maanden op de hoogte te houden en de interne samenwerking binnen RWS beter te stroomlijnen ten aanzien van de ontheffingsprocedure. 


Sector over de SEC: Daily Logistics Group

Afbeelding met persoon, person, binnen, kostuum

Automatisch gegenereerde beschrijvingWat betekent de komst van de Super EcoCombi (SEC) voor de transportsector? We introduceren een inkijkje in deze eerste editie Paul Kleyweg van Daily Logistics Group (DLG) aan het woord. ‘Overladen op een trein gaat veel gemakkelijker dan bij een ecocombi.’ Lees verder>

 

We zijn benieuwd naar verhalen uit de praktijk. Waarom is de SEC voor jou strategisch slim? Meld je bij de redactie!


Update over Kernnet Logistiek

 

In juni stond in de nieuwsbrief al bericht over het Kernnet Logistiek als initiatief van RWS om te komen tot een meer geconcentreerde, gecontroleerde en samenhangende afwikkeling van het groeiende goederenvervoer in Nederland. Inmiddels is er op hoofdlijnen steun verkregen bij de relevante beleidsonderdelen van IenW en is begonnen met de uitwerking van de vier actielijnen. Actielijn 2 gaat over toegangsbeleid en focust nu op het maken van een plan van aanpak voor een proef met de SEC, dat gefaseerd meelift met de lopende procedure voor toelating met ontheffing. Ook wordt voortgebouwd op structuren voor data-uitwisseling en organisatie van de Connected Transport Corridors. Basis daarvoor is feitelijke, dynamische en betrouwbare data-uitwisseling over zaken als aslasten, ladingsoort, locaties, brandstofverbruik en emissies. Zo kan aantoonbaar worden bijgedragen aan betere doelmatigheid en duurzaamheid van het vervoer en zijn risico’s beheersbaar als het gaat om veiligheid van verkeer en assets of ongewenste concurrentie tussen vervoerders en modaliteiten.


De Super EcoCombi informeert online over de voortgang

 

Met het verplaatsen van fysieke events naar online bijeenkomsten informeert ook de Super EcoCombi op verschillende plekken over de voortgang. 

 

Kansen voor de Super EcoCombi tijdens Topsector Logistiek

Donderdag 10 september was een live stream te volgen met als onderwerp “De Super Eco Combi: kansen voor inzet vrachtwagencombinatie van 32 meter”. Kees Verweij deelde de resultaten van de studie van Buck Consultants International naar het potentiële gebruik van de Super EcoCombi (SEC) voor de lange termijn. In een vraaggesprek met Dirk-Jan de Bruijn werd ingegaan op het mogelijke gebruik van de SEC vanuit zowel de bedrijfseconomische kant als vanuit duurzaamheid. Binnenkort hier terug te kijken>

 

Multimodaal 2020: terugkijken webinar Verduurzaming Transport

Dirk-Jan de Bruijn leverde namens de Super EcoCombi een bijdrage aan de sessie met het thema Verduurzaming Transport op dinsdag 23 juni jl. Hij vertelde over slimme kansen en mogelijkheden om transport en logistiek efficiënter en duurzamer te maken. We gaan in gesprek over de potentie van de Super EcoCombi om op een andere manier naar transport en logistiek te kijken. Bekijk de uitzending>


Volvo Trucks pleit voor nationale regels voor SEC 

 

Een van onze communityleden is Volvo Trucks. Bij de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld elektrische trucks en LNG-trucks staan ze graag vooraan. Ook de Super EcoCombi trok al in een vroeg stadium de aandacht van de Zweedse vrachtwagenfabrikant. Om alle voordelen van de superlange LZV’s te benutten, pleit het bedrijf voor nationale regels. Lees het hele artikel>

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)