LET OP! Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten hetSuper EcoCombi-project te stoppen. De risico’s voor de fysieke infrastructuur en de verkeersveiligheid worden te groot geacht om een vervolg te geven aan de eerdere verkenning met de Super EcoCombi. Nadere informatie kan verkregen worden bij Dirk-Jan de Bruijn

 Bekijk al het nieuws

  Bekijk alle events