Bezig met laden...

Rol ILT bij vergunningverlening en handhaving dronegebruik | Dutch Drone Community | Dutch Mobility Innovations

home "»" Communities "»" Dutch Drone Community "»" artikelen "»" Rol ILT bij vergunningverlening en handhaving dronegebruik
Dutch Drone Community

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Meld je Nu aan
Announcement 

Nieuw: download de gratis DMI app hier >>   

Rol ILT bij vergunningverlening en handhaving dronegebruik

 /5
0 (0stemmen)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en drones. Wat hebben die met elkaar te maken? We interviewen Maarten Bonnema, senior-inspecteur bij de ILT, over de omvangrijke rol van de ILT bij vergunningverlening en handhaving dronegebruik. 

Wat is de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij vergunningverlening drones?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ILT aangewezen als bevoegde autoriteit en toezichthouder voor civiele luchtvaartactiviteiten. Daaronder valt ook het vliegen met drones. Voor vergunningverlening drones betekent dit het administratief verwerken van aanvragen en besluiten, het inhoudelijk beoordelen van de aanvragen en het afgeven van vergunningen en eventueel ontheffingen. De ILT geeft vergunningen aan drone-piloten (brevetten), houders van drones (Bewijs van Luchtwaardigheid, Bewijs van Inschrijving) en organisaties die met drones vliegen (ROC(-light)). Bij de beoordeling van aanvragen bekijkt de ILT of alle benodigde informatie is aangeleverd en of documenten voldoen aan wettelijke eisen.

Wat is de rol van de ILT bij het toezicht op drones?

De politie is primair de handhaver voor drones. Zij zijn de ogen en de oren ‘op straat’. De ILT is toezichthouder voor het beroepsmatig gebruik van drones. Wil iemand beroepsmatig gebruik maken van een drone, dan heeft hij daarvoor een vergunning nodig. De ILT ziet erop toe dat hij blijvend voldoet aan de wettelijke bepalingen. Als de politie stuit op een overtreding van een organisatie met een vergunning van de ILT dan vindt overleg plaats over de vervolgstappen. Bepalend zijn de aard en de omvang van de overtreding.Hoe zit het vergunningverleningsproces voor drones in elkaar?

Door gebruik te maken van een online regelhulp kan een aanvrager zelf vaststellen welke vergunning hij nodig heeft en aan welke eisen hij moet voldoen. Zie https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/drones/. Wie voldoet aan de eisen en beschikt over de benodigde documenten, kan een aanvraag indienen. Daar is een elektronisch aanvraagformulier voor dat te vinden is op de website van de ILT: https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones. In de basis zijn er twee soorten vergunningen: een RPAS Operator Certificate (ROC) en een lichtere variant daarvan (ROC-light). Die laatste betreft een meer beperkte gebruiksruimte van de drone. De standaard doorlooptijd voor de behandeling van een ROC-aanvraag is 8 weken, maar wegens drukte is het verstandig rekening te houden met langere wachttijden. De doorlooptijd van een ROC-light is in de regel veel korter.

Voor afgifte van het ROC moet de ILT ook het operationeel handboek van de aanvrager beoordelen (zie de online leidraad bij de ILT https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones/leidraad-handboek-rpas-operaties). Als na een eerste beoordeling de aanvraag niet voldoet aan de eisen dan stelt de ILT de aanvrager in de gelegenheid om de bevindingen te herstellen en een herziening door te voeren. Daardoor zou de doorlooptijd verder kunnen oplopen.

De Europese verordening voor drones wordt op 1 juli 2020 van kracht. Hoe gaat het dan verder?

De nationaal afgegeven vergunningen blijven tot 1 juli 2021 bruikbaar, mits de aanvrager aan de oude nationale voorwaarden blijft voldoen. Voor 1 juli 2021 zal de ILT de nationale vergunningen moeten omzetten in producten die voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving. De vergunningen voor drones gaan er onder deze wetgeving anders uitzien. Om te beginnen moet iedereen die een drone van meer dan 250 gram bedient zich registreren en wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen recreatief en beroepsmatig gebruik. Bepalend voor de eisen waar men dan aan heeft te voldoen is het feitelijke gebruik van de drone en het type drone dat men wil gebruiken. De ILT werkt toe naar een systeem van vergunningverlening dat duidelijker, eenvoudiger en gemakkelijker is. Ze zal te zijner tijd gaan communiceren over het nieuwe vergunningverleningsproces.

Onder redactie van Louis Smit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport.

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)