Regelscenarioboekjes beschrijven in het kort gezegd de ‘als… dan…’ situatie. Bij een incident, evenement of wegwerkzaamheden worden de afspraken uit een regelscenarioboekje erbij gepakt en weten de wegverkeersleiders in de verkeerscentrale welke handelingen ze moeten verrichten. Dat kunnen bijvoorbeeld omleidingsadviezen op informatiepanelen boven de weg zijn.

Van papieren boekje naar digitale tool

Op dit moment is het zo dat deze boekjes op papier beschikbaar zijn. Wegbeheerders in Nederland hebben aangegeven de duizenden boekjes te willen digitaliseren. Door een uniforme werkwijze van opstellen en beheren van regelscenario’s ontstaat efficiëntie, tijdswinst en overzicht. In het project ‘Digitalisering regelscenario’s’ (DRS) wordt een IT-tool ontwikkeld waarmee dit kan. En nog belangrijker: het gebruiken van deze nieuwe tool en dus het optimaliseren van het huidige werkproces. Rijkswaterstaat heeft de handschoen opgepakt om dit project te trekken en samen met alle wegbeheerders geven we hier uitvoering aan. Planning: in 2021 tool gereed, in 2022 landelijk uitrollen.

Informatie delen met serviceproviders

Maar dan zijn we er nog niet. Want de ideale eindsituatie behelst nog meer, namelijk een koppeling met navigatieserviceproviders. Wat nu nog wel eens gebeurt is dat weggebruikers worden omgeleid en in een schoolzone of dorpskern terecht komen. Onwenselijk, maar waar ligt de oplossing? Die ligt in het delen van informatie uit de regelscenario’s en beleidsinformatie, zodat serviceproviders weggebruikers nog beter kunnen informeren. Daar draait het om in het project ‘Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies’ (VM-IVRA).

Win-win-win situatie

In het project VM-IVRA werken wegbeheerders en navigatieserviceproviders aan het uitwisselen van (status)informatie. Data waarmee weggebruikers betere en slimmere persoonlijke real-time adviezen en route-ondersteuning kunnen krijgen. Weggebruikers worden bij een groot ongeval, afgesloten tunnel of openstaande brug sneller en beter omgeleid. Serviceproviders beschikken namelijk over dezelfde informatie als verkeerscentrales. En zij kunnen ervoor kiezen die informatie in-car te brengen en aan te sluiten op de ingezette maatregelen vanuit de verkeerscentrale. Voordeel voor wegbeheerders: weggebruikers bereiken op locaties waar nu geen fysieke middelen (zoals een informatiepaneel) staan. Planning: in 2021 ‘proof of concept’ met diverse regio’s en serviceproviders, in 2022 landelijke uitrol.

Over RWS Talking Traffic en de Digitaliseringsopgave

Beide projecten zijn ondergebracht bij het RWS programma Talking Traffic. Dat programma werkt aan innovatieve oplossingen om het verkeer veiliger, schoner en slimmer te maken met behulp van verkeersdata. Hiermee kunnen wegbeheerders het verkeer beter sturen en gaan weggebruikers goed geïnformeerd de weg op. Bij verkeersdata hebben we het dan over 15 data-items, de zogenoemde Data Top 15. In 2019 zijn digitaliseringsafspraken gemaakt tussen overheden en deze 15 data-items zijn daar onderdeel van. Met de projecten DRS en VM-IVRA geeft Rijkswaterstaat dus invulling aan deze afspraken en de smart mobility ambitie. Met deze video ben je in 2 minuten volledig op de hoogte van het werk van Talking Traffic.

Waarom lid worden van deze community?

Ben je betrokken bij één van de projecten of wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Registreer je dan bij dit platform en ga dan naar de VM-IVRA & DRS community.

Je kunt dan reageren op nieuwsberichten, foto’s van bijeenkomsten bekijken en je ontmoet andere collega’s. Voor leden van de VM-IVRA en DRS projectgroepen is er daarnaast nog de mogelijkheid om online samen te werken en bestanden met elkaar te delen.

Vragen? Stel ze aan onze community manager Eline Loogman