Bezig met laden...

Het maatschappelijk gewenst gebruik van wegen stimuleren: hoe doen we dat? | VM-IVRA & DRS | DMI

home "»" Community's "»" VM-IVRA & DRS "»" artikelen "»" Het maatschappelijk gewenst gebruik van wegen stimuleren: hoe doen we dat?
VM-IVRA & DRS

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Het maatschappelijk gewenst gebruik van wegen stimuleren: hoe doen we dat?

Het maatschappelijk gewenst gebruik van wegen stimuleren: hoe doen we dat?

Sluipverkeer, overlast van auto’s langs een school of een omleiding door een idyllisch dorpje: we zijn het erover eens dat dat niet het gewenste gebruik van wegen is. Wegbeheerders maken daar beleid op en nemen allerlei maatregelen. Maar navigatieserviceproviders beschikken niet over diezelfde informatie. En zij sturen automobilisten dus volgens hun eigen algoritmes op pad. Hoe kunnen wegbeheerders en serviceproviders samen gaan werken om dit maatschappelijke probleem op te lossen? VM-IVRA pakt die handschoen op!

Mark Grefhorst van Be-Mobile/Flitsmeister gaf het tijdens het VM-IVRA webinar al aan: serviceproviders zitten te wachten op meer informatie van wegbeheerders. Mark: ‘Via onze eigen community hebben we een zeer nauwkeurig beeld van de situatie op de weg, maar we weten niet alles. We beschikken bijvoorbeeld niet over de visie die wegbeheerders op hun wegen hebben. In de praktijk zie je dus dat wij soms omleiden over wegen die een wegbeheerder liever niet wil inzetten. Wanneer we wel over de netwerkvisies van wegbeheerders beschikken kunnen wij in bepaalde situaties tot een beter of ander advies komen, wat ook kan bijdragen aan de veiligheid en de tevredenheid van onze gebruikers.’

Vertaling maken
Er is veel te doen over de routekeuze van serviceproviders. Het probleem is echter niet nieuw en heeft de afgelopen jaren al de nodige aandacht gekregen in de media en ook in de Tweede Kamer. De sleutel? Het delen van statische informatie over beleid (hoe willen we dat een weg gebruikt wordt) en juridische maatregelen over o.a. milieuzones. Wegbeheerders kunnen en willen de beleidsinformatie natuurlijk niet zomaar één op één over de schutting gooien – dit moet toepasbaar zijn voor serviceproviders, op z’n minst volgens een Nederlandse standaard maar het liefst Europees.

Slim Sturen als “regionale pilot”
Gerard Martens is sinds een paar maanden werkzaam voor het project VM-IVRA. Ook werkt hij al enige tijd voor SmartwayZ.NL in Brabant en Limburg en daar heeft hij een start gemaakt met de zogeheten multimodale netwerkkaders: ‘In het project Slim Sturen zijn we met Breda en Roermond begonnen om het gewenst gebruik van het wegennet digitaal vast te leggen in een multimodaal netwerkkader.’

Passende informatie aanleveren
Gerard: ‘Het vastleggen van de informatie is één, het delen ervan is stap twee. Bij voorkeur moet de informatie zo aangeboden worden aan serviceproviders dat zij het gemakkelijk in hun software kunnen opnemen. Binnen het project Slim Sturen testen we nu samen met een aantal serviceproviders hoe we dat kunnen doen.’

Kansen voor de wegbeheerders
Martijn Laenen van de gemeente Breda zei tijdens het VM-IVRA webinar: ‘Serviceproviders krijgen een steeds grotere rol in het informeren en sturen van het verkeer. Dat biedt ons als wegbeheerder kansen, want individueel sturen kunnen we niet. Daarom werken we hier in Breda met veel enthousiasme aan het multimodale netwerkkader. Op regionaal niveau kunnen we met de serviceproviders uitzoeken hoe het kan werken. En ik hoop dat er daarna via VM-IVRA op landelijke schaal uitbreiding komt, want ik ben overtuigd dat we met deze oplossing, verkeersoverlast verder kunnen beperken.’

Dynamische en statische informatie
Landelijk opschalen is een no-brainer om dit initiatief te laten slagen. Zoals gezegd: serviceproviders kunnen niet voor iedere regio andere afspraken maken. Dus wordt de landelijke aanpak binnen VM-IVRA opgepakt. Binnen VM-IVRA werken alle wegbeheerders samen om informatie te delen met serviceproviders, waardoor weggebruikers beter geïnformeerd op weg gaan. Gerard legt uit: ‘VM-IVRA ontsluit straks zowel dynamische informatie (wat is er op dit moment aan de hand op de weg) als statische informatie. Ook de beleidsinformatie dus. Dat stukje, die beleidsinformatie, dat is waar ik met “mijn” werkgroep aan werk.’

Landelijke werkgroep
We hebben het dan over deze werkgroep multimodale netwerkkaders, die, onder voorzitterschap van het CROW, deze maand voor het eerst bij elkaar gekomen. Leden vertegenwoordigen een groot aantal wegbeheerders in Nederland, van noord tot zuid en van groot tot klein. Gerard: ‘Doel van de werkgroep is te komen tot een gezamenlijke standaard, waarin we afspreken: deze informatie willen we met elkaar en met serviceproviders delen en zo gaan we dat doen. Dat is best een kluif, want iedere wegbeheerder kent z’n eigen categorisering en wegclassificatie. Maar het is de enige weg, en gelukkig zijn er al veel enthousiaste wegbeheerders die zich aansluiten.’

Planning
De werkgroep komt naar verwachting nog twee keer bij elkaar dit jaar, zodat in het najaar een eerste uitwerking op tafel ligt die getoetst kan worden bij alle wegbeheerders. ‘Als alle verkeerskundige neuzen dezelfde kant op staan, dan zouden we de methodiek begin 2022 kunnen vaststellen en dan kunnen we landelijk aan de slag.’ sluit Gerard af.

Meer informatie
Wil je meer weten over de multimodale netwerkkaders? Neem dan contact op met Gerard Martens via gerard.martens@rws.nl

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)