Bezig met laden...

Vragen en antwoorden VM-IVRA webinar over milieuzones, schoolzones en sluipverkeer | VM-IVRA & DRS | DMI

home "»" Community's "»" VM-IVRA & DRS "»" artikelen "»" Vragen en antwoorden VM-IVRA webinar over milieuzones, schoolzones en sluipverkeer
VM-IVRA & DRS

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Vragen en antwoorden VM-IVRA webinar over milieuzones, schoolzones en sluipverkeer

Vragen en antwoorden VM-IVRA webinar over milieuzones, schoolzones en sluipverkeer

Tijdens het webinar op 8 februari werden allerlei goede vragen in de chat gesteld. Die konden Gerard en Thijs helaas niet allemaal beantwoorden. We hebben ze daarom achteraf allemaal verzameld en alsnog beantwoord.

 

Data voor logistiek is toch onderdeel van Data Top 15 en wordt door Matrixian ingewonnen al enige tijd?

Dat klopt inderdaad. Waar Data voor Logistiek zich richt op de logistieke sector – en daarmee dus vooral leveranciers van Transport Management Systemen, is VM-IVRA op alle voertuigen gericht. De datastandaard die Data voor Logistiek (DvL) gebruikt, OTM, is gericht op logistieke dienstverleners, zoals leveranciers van Transportmanagementsystemen (TMS). VM-IVRA deelt de data volgens de standaarden van de EU (DATEX II). 

 

In Google Maps zijn de milieuzones voor Amsterdam nu opgenomen in de navigatie. Top! Wel irritant dat ik iedere keer dat ik vanuit huis in Amsterdam vertrek moet bevestigen dat de milieuzone niet voor mij van toepassing is. Hopelijk lost Google dat snel op. 

Hoe weet een serviceprovider in wat voor soort voertuig ik rijd? (benzine, diesel, vrachtwagen,.....

Niet alle serviceproviders weten in welk voertuig hun gebruiker rijdt of wat de emissieklasse is (voor toegang tot de milieuzone). In bijvoorbeeld Flitsmeister kun je type voertuig aangeven (auto, vrachtwagen of motor) en ook optie aanhanger/caravan. In de praktijk kunnen weggebruikers hierdoor ten onrechte een melding over een milieuzone krijgen die voor hen niet relevant is.

 

Kunnen verbodsbepalingen voor bijvoorbeeld vrachtverkeer ook geautomatiseerd worden ingevoerd via verkeersbesluiten? 

Doen jullie ook wat met verkeersbesluiten?

Ja dat kan. Dit heeft de aandacht, maar vraagt aanpassing van de wijze waarop verkeersbesluiten op dit moment digitaal worden vastgelegd (ze zijn daardoor niet “machine readable”, en ook niet altijd of gewoonweg niet accuraat). Matrixian heeft ook vastgesteld dat nog veel maatregelen helemaal niet gedocumenteerd zijn in een verkeersbesluit.
Voor het delen van informatie moet de informatie wel overeenkomen met de situatie op straat. Er is dus meer nodig dan alleen het verkeersbesluit. Daarnaast hebben we ook de informatie in een verkeersbordenbestand. Dit is een goed bruikbare bron van informatie. We kijken dus ook naar manieren hoe we dit kunnen gebruiken maar ook dat is niet eenduidig. 

In beide gevallen bestaat er het risico dat we een model laten bepalen waar beperkingen zijn en dit niet overeen komt met de werkelijkheid (door fouten of onvolledigheden in de gebruikte informatie of door interpretatiefouten). Voor Matrixian is de input van de wegbeheerder voor ons op dit moment leidend – hij of zij weet tenslotte het beste wat de actuele situatie is.

 

Gaat NDW data inwinnen/chasen? Gaan gemeenten die data aanleveren? Hoe is borging geregeld?

Matrixian Group heeft opdracht om de data voor logistiek te verzamelen en richt zich bij de venstertijden en milieuzones op al het wegverkeer. Matrixian is dus het landelijke loket om deze data aan te leveren. Wegbeheerders zijn bij de dataverzameling ook een belangrijke bron. Op termijn zal de verantwoordelijkheid voor het leveren van dat naar verwachting groter en actiever worden. Heb je dus data over venstertijden, milieuzones of zero-emissiezones, neem dan contact op met Thijs Herwig.

De borging is een onderdeel dat niet vergeten wordt, maar nog wel in de kinderschoenen staat. De regionale datateams, het LDKO (Landelijk DataKetenOverleg) en NDW zijn er mee bezig. NDW kan wegbeheerders helpen met handreikingen. Hoge kwaliteit van data is randvoorwaarde voor het gebruik door afnemers zoals serviceproviders voor navigatiedienst.


Worden de gegevens geanonimiseerd? Is er niets herleidbaar tot een natuurlijk persoon?

Alle gegevens die voor Data voor Logistiek worden verzameld zijn allemaal anoniem. Het gaat om statische data van het gebied en de regels die gelden maar er worden geen namen genoemd.

Data mag nooit herleidbaar zijn tot een persoon. Maar in essentie kunnen we alle informatie delen via DATEX II. De truc is om een balans te vinden tussen te veel en te weinig informatie. Zo spelen we liever een link door naar de gemeentewebsite waar informatie gevonden kan worden over ontheffingen (tenslotte moet de ontheffing daar toch aangevraagd worden) dan dat we de regel exact overnemen en meegeven in de datastructuur.

Wat betreft gegevens van gebruikers van het platform – welke een account hebben met naam en email adres – zijn we GDPR proof. Als databedrijf werken we vaker met persoonsgegevens en onze systemen zijn zo ingericht dat dit veilig is opgeslagen. Zo doen we bijvoorbeeld jaarlijks een pentest (waarbij geprobeerd wordt onze systemen binnen te dringen) om te testen of we nog steeds deze gegeven veilig hebben.

 

Welke gegevens van milieuzones worden precies ingewonnen?

Geometrie van het gebied, de beperkingen die gelden (brandstof cat. / voertuigtype etc.), uitzonderingen met informatie (bijvoorbeeld link naar email waar een ontheffing aangevraagd kan worden en de kosten die daaraan verbonden zijn). Heel kort door de bocht zijn er bepaalde elementen die altijd in de data moeten zitten:

  • • Categorie maatregel (venstertijd, milieuzone etc.)
  • • Gebied maatregel (uitgewerkt op keuzemomenten, wegen en zelfs bereikbare gebouwen waar mogelijk) – uitgewerkt tot polygoon of andere geometrie
  • • Geldende regels (wie wordt er geweerd of juist niet – denk aan hoogtebeperkingen)
  • • Uitzonderingen (soms zijn er uitzonderingen – denk aan ontheffingen of andere redenen)

Voor milieuzones betekent dit dus:

  • • Gebied van de zone
  • • Toegangseisen
  • • Uitzonderingsregels
  • • Link naar plek waar ontheffing aangevraagd kan worden en korte beschrijving ontheffing (denk aan kosten)
  • • Extra berichten wegbeheerder ter aanvulling

Als je data wil aanleveren, neem dan contact op met Matrixian, zodat je het complete overzocht krijgt.

 

HR Groep Streetcare heeft RVV-data van alle RVV borden, dus ook Milieuzone, onderborden met venstertijden als teksten vastgelegd gedetailleerd beschikbaar. Zo ook data van schoolzone en andere bebording binnen schoolzones.

Matrixian maakt gebruik van de verkeersbordendatabase van NDW die door de HR Groep is geleverd. Daarmee is het dan nog echter nog niet altijd mogelijk volledig geautomatiseerd de gewenste informatie af te leiden. Denk daarbij aan de grenzen van de milieuzones. Venstertijden zijn nog complexer. Een reden hiervoor is ook dat er voor venstertijden geen eenduidig bord is wat in elke gemeente gebruikt wordt. Sommige doen het aan de hand van een verbodsbord (in allerlei varianten) met onderbord met tijden, anderen doen het met een bord voetgangerszone met uitzonderingen. Het samenstellen van een gebied met venstertijden kan daardoor een complexe nabewerking vragen. De verkeersbordendatabase kan daarentegen wel direct gebruikt worden voor Laad- en losplekken en eventueel GLBH-beperkingen. NDW heeft het voornemen om schoolzones digitaal in beeld te brengen. Schoolzones zijn echter niet altijd met verkeersborden gemarkeerd, dus de verkeersborden database is één van de hulpmiddelen die daarbij wordt ingezet. 

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)