Bezig met laden...

Uitrol van Diego binnen RWS van start: 'We maken het regelscenarioproces slimmer en makkelijker!' | VM-IVRA & DRS | DMI

home "»" Community's "»" VM-IVRA & DRS "»" artikelen "»" Uitrol van Diego binnen RWS van start: 'We maken het regelscenarioproces slimmer en makkelijker!'
VM-IVRA & DRS

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Uitrol van Diego binnen RWS van start: 'We maken het regelscenarioproces slimmer en makkelijker!'

Uitrol van Diego binnen RWS van start: 'We maken het regelscenarioproces slimmer en makkelijker!'

VWM start met de uitrol van de slimme webapplicatie Diego waarmee collega’s digitale regelscenario’s maken en bekijken. Het MT van VWM heeft daartoe besloten: ‘RWS gaat met Diego het regelscenarioproces slimmer en makkelijker maken!’ Wat betekent dit voor de organisatie en voor de collega’s van wegverkeersmanagement? David van Baarle (Directeur wegverkeer VWM) en Arjan Vermeulen (Hoofd VC ZWN) beantwoorden de negen meest gestelde vragen.

Wat is Diego?
David: ‘Diego is een slimme alles-in-één webapplicatie van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) waar Nederlandse overheden samen werken aan het inwinnen, combineren, opslaan en distribueren van mobiliteitsdata.. Alle wegbeheerders die regelscenario’s willen digitaliseren kunnen Diego daarvoor inzetten. In Diego kunnen regelscenario’s namelijk eenvoudig en snel opgesteld, goedgekeurd, beheer en geraadpleegd worden. In het project Digitaliseren Regelscenario’s (DRS) hebben we als Rijkswaterstaat samengewerkt met de provincie Noord-Holland en de gemeentes Den Haag & Amsterdam en NDW om Diego voor alle Nederlandse wegbeheerders te realiseren. Een grote stap richting landelijke uniformiteit.’ 

Waarom is Diego ontwikkeld?
Arjan: ‘Wegbeheerders hebben regelscenario’s om de doorstroming en veiligheid te waarborgen bij incidenten, werkzaamheden en evenementen. In 2019 bleek uit een verkenning onder wegbeheerders dat er veel draagvlak was voor het ontwikkelen van een slimme webapplicatie die de huidige papieren (analoge) regelscenarioboekjes vervangt. De huidige werkwijze met boekjes is redelijk omslachtig, foutgevoelig en bewerkelijk. Dat kan slimmer en makkelijker. Fijn dat RWS nu een applicatie in handen krijgt waarmee dat kan!’  

David: ‘Naar verwachting levert Diego een kostenbesparing op. Het opstellen van een regelscenario is nu bijvoorbeeld een behoorlijk tijdsintensief proces waarbij met behulp van Microsoft Visio, een programma waarmee je complexe ideeën visueel kunt organiseren, een scenarioboekje wordt gemaakt. Vaak wordt het uitbesteed aan marktpartijen. In Diego kan een ingewikkeld scenario straks naar verwachting in 2 uur in plaats van 8 uur gemaakt worden. Hierdoor kunnen we het als RWS misschien straks weer zelf doen. De komende periode gaan we het precies ontdekken, de werkprocessen invullen en afspraken voor de toekomst maken.’

Waarom is Diego geen RWS- maar een NDW-applicatie?  
David: ‘Zoals gezegd hadden meerdere wegbeheerders behoefte aan een slimme tool. Er is besloten dat NDW de applicatie ontwikkelt en het beheer verzorgt. Daardoor is Diego beschikbaar voor alle wegbeheerders die over willen stappen op digitale regelscenario’s. Het is dus geen RWS applicatie, omdat landelijke uniformiteit meerwaarde heeft. Veel van onze regelscenario’s hebben namelijk ook impact op andere wegbeheerders en vice versa. Samenwerking is dus de crux’. 

Arjan: ‘We hebben in de expertgroep, die de ontwikkeling begeleidt, een stevige afvaardiging die de RWS belangen en aandachtspunten inbrengt. Zo hebben we gewaarborgd dat de applicatie aansluit op onze verwachtingen en wensen.’

Hoe draagt Diego bij aan het uniform werken binnen onze verkeerscentrales?
Arjan: ‘Diego wordt in alle RWS verkeerscentrales beschikbaar gesteld. Alle adviseurs verkeersmanagement (AVM) en wegverkeersleiders (WVL)gaan er op dezelfde wijze mee werken. Zo kan iedere AVM-er alle RWS regelscenario’s inzien. WVL-ers werken met regelscenario’s per VC, omdat er nu nog afzonderlijke netwerkmanagementsystemen zijn waar Diego aan gekoppeld is. Maar de werkwijze zal bij alle centrales hetzelfde zijn en dat gaat eventuele spraakverwarring tegen.’ 

David: ‘De beoogde landelijke uniformiteit hebben we ook in de ontwikkelfase al gestimuleerd door een aantal collega’s af te vaardigen voor de expertgroep, en dus niet vanuit iedere VC één. Dat is een uniek uitgangspunt geweest en ook best een spannende keuze voor het management. Maar we hebben er alle vertrouwen in en we moeten daar als organisatie ook nog in groeien.’

Wie gaan er met Diego werken en worden zij daarvoor opgeleid? 
David: ‘Diego wordt straks gebruikt door AVM-ers, WVL-ers en mogelijk ook door WIS, OVD, auditoren en verkeerskundigen van districten. Om iedereen goed voor te bereiden krijgt iedereen de mogelijkheid een opleiding te volgen. Belangrijk, omdat op termijn ook omleidingsroutes.nl uitgefaseerd wordt en we volledig overstappen op Diego.’

Arjan: ‘Op dit moment wordt in samenspraak met de expertgroep en de gebruikersorganisatie de e-learning ontwikkeld. Deze e-learning zal per 1 april op het leerportaal beschikbaar zijn voor alle RWS collega’s. Collega’s die met Diego gaan werken, krijgen vanzelf de oproep om de e-learning en/of de klassikale training te gaan volgen. Uiteraard zorgen we dat dit plaatsvindt voor de ingebruikname van de tool, zodat iedereen goed voorbereid is.’ 

Hoe komen de huidige regelscenarioboekjes in Diego te zitten?
Arjan: ‘Voor de migratie van de boekjes is een inkooptraject gestart. Dat betekent dat we ondersteund worden door een externe partij in het overzetten van de papieren boekjes naar Diego. We gaan per verkeerscentrale migreren. VCNL en ZN zijn als eerste aan de beurt, op de voet gevolgd door NWN&ZWN en NON&MN. De migratie loopt dus gelijk aan de opleidingsperiode. Pas wanneer alle circa 3000 schakelingen en 1000 boekjes zijn gemigreerd gaan we live.’ 

Is Diego al helemaal “volgroeid” bij ingebruikname? 
Arjan: ‘De eerste versie die wordt opgeleverd is een selectie van de must haves die nodig zijn om operationeel te kunnen. Gebruikers kunnen met de eerste versie (Diego release 1.0) dan ook hun dagelijkse werk goed doen. Maar de ontwikkeling stopt niet bij deze versie: er blijft een verlanglijstje over. Het project draagt Diego over aan NDW en NDW zorgt dat het functioneel beheer geregeld is. Daarna gaan we meters maken. De gebruikerservaringen en wensen kunnen we dan later met NDW en andere wegbeheerders bespreken.’

Hoe heeft het MT VWM het uitrolbesluit genomen? 
Arjan: ‘De expertgroep met gebruikers van RWS en andere wegbeheerders heeft een advies gegeven aan de regiegroep DRS over de uitrol. Zij keken of de eerste versie van Diego van voldoende kwaliteit is om het werkproces te ondersteunen. De regiegroep bracht dit advies weer over aan het MT van VWM. Het MT keek of alle randvoorwaarden waren ingevuld: kwaliteit van de eerste versie, beheer en onderhoud, de opleidingen en de migratie van de boekjes.’ 

David: ‘Daar waren we als MT van overtuigd en daarom besloten we over te gaan op de uitrol. Een fantastische mijlpaal! Het project sluit namelijk goed aan op de kerntransities van het focuspunt Smart Mobility. Het optimaliseren van het verkeersmanagement door datagedreven te werken maken we zo concreet. 

Wanneer gaan we onze papieren regelscenarioboekjes versnipperen en volledig op Diego over?
Arjan: ‘In april komt de e-learning beschikbaar voor de organisatie. Vanaf mei starten we met de migratie bij VCNL en ZN. Een maand later volgen dan NWN en ZWN en weer een maand later NON en MN. Als dit allemaal volgens plan verloopt dan zouden deze zomer de papierversnipperaars aangezet kunnen worden.’ 

David: ‘Maar dat doen we natuurlijk echt niet zomaar. Diego is een belangrijke applicatie en het is essentieel dat wegverkeersleiders 24/7 een regelscenario snel kunnen inzien. Als daar nog twijfel over bestaat, dan kijken we daar per verkeerscentrale naar. Maar ik kijk enorm uit naar het eerste champagnemoment want de komst van Diego is in mijn ogen een grote winst voor de organisatie.’ 

 

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)