Aanleiding: verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren 

Wegbeheerders proberen de problemen met ongewenst verkeer, bijvoorbeeld sluipverkeer of verkeer in schoolzones, natuurlijk op te lossen. Dat doen ze door op straat allerlei maatregelen te nemen (zoals drempels of waarschuwingsborden plaatsen) of door juridische maatregelen te nemen (zoals een lagere maximumsnelheid instellen). Maar de juridische mogelijkheden zijn niet eindeloos en het probleem is daarmee vaak nog niet opgelost. 

Oplossing: publiek-private samenwerking (waarbij de wegbeheerders moeten starten)

Wegbeheerders kunnen dan de samenwerking zoeken met navigatieserviceproviders. Die zien ook het maatschappelijk belang in en willen graag samen op zoek gaan naar de mogelijkheden. Die gezamenlijke zoektocht moet starten aan de kant van de wegbeheerders. Zij moeten eerst keuzes maken en een standaardmethode bepalen om de beleidskeuzes te kunnen delen. Als zij dat gedaan hebben, kan in een praktijkbeproeving binnen het VM-IVRA-project onderzocht worden hoe de beleidsinformatie in routeadviezen terecht kan komen en wat automobilisten er precies mee doen. 

Adviesrapport van een landelijke werkgroep

In het rapport ‘Digitale Beleidskaders’ geeft de landelijke werkgroep (waarin diverse wegbeheerders zijn vertegenwoordigd, onder voorzitterschap van het CROW) een advies aan wegbeheerders over het delen van beleidsinformatie. Deze werkgroep is onderdeel van het project VM-IVRA. 

Het advies in een notendop

Het rapport geeft invulling aan de eerste stap van een groeipad voor het delen van steeds meer beleidsinformatie (zoals multimodale netwerkkaders). Het advies van de werkgroep is drieledig:

  1. Richt je eerst alleen op de modaliteit auto, andere modaliteiten kunnen later volgen; 
  2. Start zelf met het delen van open data, zodat serviceproviders beter geïnformeerd zijn over beleidskeuzes van wegbeheerders;
  3. De data-elementen waar wegbeheerders mee kunnen starten zijn: 
    1. Het (on)gewenst gebruik van wegen door automobilisten (zoals sluipverkeer en schoolzones);
    2. Netwerken en voorkeursroutes (bijv. voor vrachtwagens).

Klik de button voor een samenvatting van het rapport.

Wil je het hele rapport downloaden? Klik dan hier

 

 

Hoe denk jij over dit advies? Laat het ons weten!

We horen graag hoe jij als wegbeheerder denkt over dit drieledige advies. Daarom willen we je vragen om onderstaande enquête in te vullen. Alle feedback gebruikt de werkgroep om het advies aan te scherpen.