De Drone2Go community

De drone2go community is er voor de first responders (de opdrachtgevers), de marktpartijen en alle andere geinteresseerden in ons gezamenlijke project waarin we de inzetbaarheid van automatisch en op afstand vliegende drones stimuleren. 

De marktpartijen vinden hier bij elke sprint de zogenoemde "epics en userstories" waarop ze kunnen inschrijven. Dit kan op elk moment en je hoeft ook niet elke sprint mee te doen. Het is dus een open community. Overigens mogen marktpartijen ook ongevraagd op basis van de roadmap voorstellen indienen op mailadres drone2go@rws.nl.

Community manager Ariea Vermeulen 

Sluit jij ook aan?

Uitleg programma Drone2Go

 Hoe kan ik meedoen aan Drone2Go? 

Op eigen verzoek:

Alle partijen die menen een bijdrage te kunnen leveren aan de Roadmap zijn welkom dit bekend te maken en aan te melden als Deelnemer. Dit ‘deelnemen’ kan gedurende de hele looptijd van de community starten op inhoudelijke gronden:

  • Wie / wat ben je?
  • Wat kan je betekenen voor de ambitie?
  • Visie op ‘de perspectieven Drone2Go’
  • Wat verwacht je van ons?

Partijen kunnen deze deelname schriftelijk verzoeken door deze 4 vragen kort te beantwoorden. Mailadres drone2go@rws.nl.  

Het projectteam (de product-owners) beoordeelt dit verzoek en reageert schriftelijk en gemotiveerd op de verzoeken. Drone2Go houdt een mail-lijst bij van deze Deelnemers.

Op verzoek van Drone2Go:

Drone2Go kan voor onderdelen van de roadmap specifieke ‘usercases’ uitvragen aan bekende en onbekende partijen. Deze uitvragen worden gesteld aan de bij Drone2Go bekende partijen (zie 1: Deelnemers) en ook gepubliceerd op de website www.dutchmobilityinnovations.com

Eisen aan aanbiedingen

Zowel gevraagde als ongevraagde aanbiedingen worden beoordeeld door het projectteam / productowners op basis van de volgende Eisen op geschiktheid:

 1. In welke mate past het bij de realisatie van de ambitie?
 2. Is het een passende oplossing bij de User case?
 3. Is de oplossing te verifiëren? 
 4. Past het in het tijdpad van 4 tot 8 weken?
 5. Past het in de financiële ruimte van maximaal € 25.000 per sprint?

 Selectie

Dit oordeel is op basis van het vakmanschap van het projectteam. Hierover is wel een inhoudelijk gesprek mogelijk, maar geen ‘juridisch dispuut’.

Het projectteam / productowners kiezen op basis van voortschrijdend inzicht verkregen uit de gerealiseerde user cases in welke volgorde de vragen worden gesteld en welke aanbiedingen worden omgezet in een opdracht.

Opdrachtverlening vindt plaats:

 1. Aan Deelnemers (zie boven bij Deelnemen)
 2. Op basis van een ingediende, correcte en complete aanbieding (zie Eisen)
 3. Op basis van een te accepteren Vergoeding en tijdpad (eventueel na onderhandelen)
 4. Op basis van acceptatie van deze werkwijze
 5. Op basis van een eenmalige opdracht (‘opdrachtbon’) met betaling na  levering en verificatie

 Verificatie en Vastlegging van resultaten

De NLR voert de verificatie uit van de levering. Het verslag van de verificatie wordt met de indiener besproken en gedeeld. Zowel het verslag als de verificatie worden publiek gemaakt op www.dutchmobilityinnovations.

Ons team

Remco Aagtjes – Politie Oost-Nederland

Ik ben Remco Aagtjes, werkzaam als Operationeel Specialist bij de Politie Oost Nederland. Ik werk projectmatig aan diverse droneprojecten. In deze projecten werk ik met zowel interne- als externe partners samen in de ontwikkeling van dronetechnologie voor het veiligheidsdomein. Deze technologie is zowel hardware – een automatische drone, docking station en sensoren, als software – verwerking van sensor informatie. 

In de dagelijkse operatie is de Nationale Politie met meerdere droneteams actief. Deze teams leveren op dit moment al een meerwaarde voor het politiewerk door hun inzet in het kader van onder meer forensische opsporing en handhaving van de openbare orde.

Op basis van deze ervaringen zien we nog veel meer kansen en mogelijkheden om met inzet van drones technologie hulpdiensten in Nederland van dienst te kunnen zijn. Om die reden wordt er naast de operationele inzet vooruit gekeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. In die innovatie zoek ik nauwe samenwerking met andere inspectie- en hulpdiensten - brandweer, ambulancedienst, Rijkswaterstaat en NVWA. Wij werken immers bij incidenten met grote regelmaat samen en zien ook dat de technologie voor een ieder van belang is. 

Binnen het project Drone2Go vervul ik vanuit de politie de rol van product owner. Ik ben daarin de verbinding tussen de keuzes in het project enerzijds, en de kennis en behoefte in de politieorganisatie anderzijds. 

Rob Broekman – NVWA

Rob Broekman, werkzaam bij NVWA (afdeling Handel & Digitaal Toezicht) onderdeel Remote Sensing & Data acquisition. Accountable Manager van o.a. het Droneteam en zelf ook RPA-L gecertificeerd. Product owner Drone2Go, first responder NVWA.De NVWA experimenteert en implementeert uitgebreid met de inzet van drones, uitgerust met camera’s en sensoren. Inspecties kunnen erg bewerkelijk zijn. Drones met de juiste sensoren kunnen het inspectieproces efficiënter en effectiever maken.  We kunnen momenteel b.v. grote (bos en gewas)percelen scannen op ziektebeelden en visserijgebieden inspecteren op illegale activiteiten. Na het invliegen kan de inspecteur risicogericht en kennis gedreven zijn inspecties uitvoeren. Wat we zien is dat de datastroom steeds omvangrijker wordt en de omvorming van data naar een relevant product kost steeds meer proceskracht.

Grootste opdracht is het informatiseren van dronedata. Dit heeft een enorme boost nodig. NVWA en andere first responders kampen met vaak dezelfde problematiek. Het Drone2Go project levert voor ons en de andere deelnemers een robuuste, uitwisselbare, gedragen oplossing. Ook de uitwisseling van data gaat in de toekomst makkelijker worden, zodat we bepaalde gebieden niet dubbel hoeven te vliegen. 

Met gebruik van dronedata en in combinatie met andersoortige grootschaliger data kan een informatie-laag gekoppeld aan kaartbeeld worden gecreëerd, die enorm rijk is en die ons in staat stelt de efficiency van heel veel werkprocessen te verbeteren. Dit zal een enorme efficiencyslag opleveren, waar Drone2Go bij gaat helpen.

Henk Hesselink – NLR

Mijn naam is Henk Hesselink, sr. R&D Manager bij het Koninklijke NLR en al vele jaren betrokken bij het drone-dossier. Ik heb diverse projecten uitgevoerd op het gebied van U-space en was onder andere de coördinator voor het SESAR VUTURA-project, waar drie demonstraties van U-space zijn gegeven in Nederland (Marknesse, Delft en Enschede).

Ik adviseer bedrijven en overheden over de integratie van drones in het luchtruim. Binnen het Drone2Go-team ben ik verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de architectuur van het product over de verschillende sprints heen. Tevens doe ik (deel)evaluaties van de productontwikkeling.

Joost Vreeken – NLR

Mijn naam is Joost Vreeken, R&D Engineer bij het Koninklijke NLR en ben werkzaam binnen het Vertical Flight vakgebied. Daarbinnen richt ik me op regelgeving, veiligheid en certificatie/standaardisatie-aspecten en ben binnen de NLR drone operator organisatie de Safety & Compliance manager. Ook vertegenwoordig ik het NLR binnen verschillende (inter)nationale standaardisatie-organisaties (NEN, CEN en ISO) voor verschillende drone-gerelateerde onderwerpen.

Binnen het Drone2Go-team ondersteun ik de product owners met een helikopterview en kennis van verschillende terreinen (operationeel, technisch, regelgeving) om voor het totaalbeeld de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Olaf van Hese - Rijkswaterstaat

Ik werk als senior service delivery manager ICT bij de Centrale Informatie Voorziening van Rijkswaterstaat. Daar ben ik verantwoordelijk voor de ICT dienstverlening aan Rijkswaterstaat collega’ s voor crisismanagement, watermanagement en de dronedienstverlening voor het RWS-droneteam. Binnen het droneteam ben ik accountable manager en vooral druk bezig met de uitbreiding van het team voor inzet langs de snelwegen en bij handhaving. Mijn ambitie is het verbeteren van de digitale ondersteuning van de drone operaties en de ontwikkelingen richten op een zo snel mogelijke beeldvorming van het incident. Technologische ontwikkelingen moeten de RWS piloot daarbij zoveel mogelijk ontlasten van piloottaken, zodat deze zich kan concentreren op de coördinatie en snelle afhandeling van het incident. Vanuit het project Drone2Go actief als productowner en binnen het projectteam deel ik mijn kennis op het gebied van dronetoepassingen en techniek. 

Ariea Vermeulen – Rijkswaterstaat

Ik werk als coördinator drones binnen Rijkswaterstaat. Drones bieden vele innovatieve toepassingsmogelijkheden om sneller, beter, veiliger en efficiënter te kunnen werken. 

Het doel is daarom om op een veilige manier ruimte te geven aan operaties en innovaties met drones, ook binnen Rijkswaterstaat. We hebben een tweetal hoofdsporen: inspectie kunstwerken met drones en automatisch gebreken opsporen met Artificiële Intelligentie enerzijds en het sneller verkrijgen van overzichtsbeeld en daardoor ook sneller afhandelen van incidenten anderzijds. Daarnaast jagen we allerlei innovaties aan en delen we onze kennis.

Binnen Drone2Go ben ik de projectleider van het mooie project waarin we samen met de andere first responders optrekken. Naast deze samenwerking trekken we samen met de Marine op om een meer weersbestendige drone te ontwikkelen en werken we in de Dutch Drone Delta samen om Urban Air Mobility mogelijk te maken.
Gijsbert de Jong – Rijkswaterstaat

Ik ben Gijsbert de Jong, werk bij de afdeling Innovatie & Markt van Rijkswaterstaat en houd me vooral bezig met de combinatie van Innovatie en Inkopen. Ik ben lid van het kernteam Drone2Go van Rijkswaterstaat met de opgave Inkopen. In die rol heb ik eerder de Drone Challenge 2018 van Rijkwaterstaat vormgegeven en nu het traject Drone2Go. 

Daarnaast ben ik druk met diverse trajecten die tot doel hebben (gevalideerde) innovaties op te schalen tot gebruik in (wat bij ons heet) de Productie, lees: gewoon in het werk. 

Patricia Schalkoort – Rijkswaterstaat

Ik ben werkzaam als adviseur interne communicatie bij het programma Smart Patrol, waar het Drone2Go project onder valt. Een afwisselende en uitdagende job, waar geen dag hetzelfde is!

Naast ‘snellere afhandeling incidenten’ (alles op het gebied van drones) verzorg ik ook de communicatie van de andere twee sporen van Smart Patrol, ‘slimmere inzet vaartuigen’ en ‘slimmer en veiliger bedienen’.

Esther van der Veen – Rijkswaterstaat

Binnen het programma Smart Patrol (Scheepvaart) ben ik onder andere lid van het kernteam Drone2Go als adviseur. Klinkt algemeen maar ik spring (bijna) overal in! Vooruitkijkend: van het vormgeven en uitwerken van programma’s voor Drone2Go zoals de Demodagen en de opening van het praktijkgebied Nijmegen-Tiel tot het adviseren op communicatiegebied. 

En terugkijkend heb ik ook de Drone Challenge 2018 van Rijkswaterstaat mede vorm mogen geven. Met de Computable Award voor ‘digitale transformatie van het jaar 2019’ als mooi resultaat

 

Marc Sandelowsky – Space 53

Ik ben Marc Sandelowsky, programmadirecteur van innovatie- en testcentrum Space53. Vanuit Space53 ben ik verantwoordelijk voor de bouw van een vruchtbaar ecosysteem voor Nederlandse ontwikkelaars van onbemande systemen. Onze doelstelling is om het ontstaan en de internationale groei van Nederlandse dronebedrijven te stimuleren zodat drones niet alleen hun maatschappelijke meerwaarde gaan realiseren in gebruik, maar ook een bijdrage leveren aan onze economie en werkgelegenheid door het ontstaan van een cluster gezonde, groeiende bedrijven die internationaal aan de weg timmeren met hun producten en diensten.

Het is geweldig om mee te mogen trekken aan Drone2GO. Want we bouwen aan twee doelstellingen tegelijkertijd. We creëren een zinvolle innovatie voor de Nederlandse first responders die concreet bijdraagt aan de veiligheid in ons land, én we ontwikkelen een complete set aan technologiecomponenten, processen en producten waarmee de ontwikkelaars hun internationale marktpositie kunnen versterken. Als “Scrum Master” begeleid ik de Product Owners en ontwikkelaars bij dit uitdagende proces met het definiëren van de sprints en de randvoorwaarden hierbij. Hierbij stellen we ook onze test- en experimenteerfaciliteiten in Twente ter beschikking zodat kan worden gevlogen in verschillende realistische en veilige omstandigheden.