Delen

  • Drone2Go zet volgende stap met lange afstandsvlucht

    Drone2Go, het samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, Politie, Brandweer, NVWA en ILT Aerosensing, stond voor een nieuwe uitdaging omtrent de ontwikkeling van een automatisch vliegende drone. Tijdens de demodag bij Space53 in Enschede stonden 2 sprints op het programma. Een BVLOS-vlucht (Beyond Visual Lign of Sight) en een sprint met ‘obstacle avoidance’.

  • Beleidsvisie en actieplan drones

    Eens in de zoveel tijd komt een technologie op die zijn plek verovert in onze samenleving. Hoewel dit nog niet overal in de maatschappij is doorgedrongen zijn drones daar een goed voorbeeld van. Het is een technologie die ons helpt in ons dagelijkse leven en die tegelijkertijd een impuls kan geven aan nieuwe werkgelegenheid. Maar ook vraagt om een betere inbedding in de samenleving. Iets wat gezien de noviteit van drones vraagt om nieuwe wetgeving en gericht beleid. De nieuwe EU wetgeving is inmiddels op 1 januari 2021 van kracht geworden.

  • Onderzoek naar de perceptie van drones

    Voor het gebruik van drones zijn door de Europese Unie nieuwe regels gemaakt. De lidstaten mogen een deel daarvan zelf invullen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil bij het invoeren van deze regels (waar mogelijk) rekening houden met de belangen van de burger. De zonering – waar drones wel en niet mogen vliegen, en onder welke voorwaarden – is een belangrijk onderdeel van de regels waar het ministerie zelf vorm aan kan geven. Om de belangen van de burger in kaart te brengen, heeft Motivaction onderzoek uitgevoerd naar het beeld dat Nederlanders van drones hebben en de kansen en bedreigingen die ze daarbij voor zich zien.

 Bekijk meer nieuws

  Bekijk alle events