Bezig met laden...

GLOSA-enabled Corridors Eind Rapport | Kennisbank | DMI

home "»" Community's "»" Kennisbank "»" artikelen "»" GLOSA-enabled Corridors Eind Rapport
Kennisbank

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
GLOSA-enabled Corridors Eind Rapport

GLOSA-enabled Corridors Eind Rapport

 /5
0 (0stemmen)

Binnen MobilitymoveZ.NL (MMZ) wordt verwacht dat verkeersmanagement in de context van toekomstig connected en automatisch rijden een totaal nieuwe betekenis zal krijgen. Elk voertuig heeft informatie nodig over de snelheid, de plaats op de weg, de voorrangspositie en de te volgen route. Daarmee verandert ook de rol van wegbeheerders en serviceproviders en worden bestaande instrumenten in de toekomst anders gebruikt. 

GLOSA (Green Light Optimal Speed Advice) is de day-1 (door de EC in samenwerking met de lidstaten beoogd als succesvolle C-ITS dienst van de eerste generatie) Use Case waarmee groen- en roodlicht-tijden in het voertuig en bij de mobilist bekend en gebruikt kunnen worden. GLOSA is daarmee ook een strategische Use Case voor verkeersmanagement. GLOSA is ook een toepassing die vanuit de logistieke sector gezien wordt als belangrijk middel om in stedelijke omgeving brandstof te besparen. 

De techniek voor GLOSA bestaat al geruime tijd en is in pilot-projecten diverse malen gedemonstreerd en geëvalueerd. Hierbij is naar voren gekomen (o.a. Intercor, Talking Traffic) dat binnen Nederland op uitstekende wijze is gerealiseerd (binnen Talking Traffic) dat data over groen- en roodtijden zoals bekend in de iVRIs beschikbaar zijn voor service providers. Door de hoge mate waarin de kruispuntregelingen in Nederland adaptief zijn, wordt informatie over ingeplande rood- en groentijden vrijwel continue aangepast, waardoor de data onbetrouwbaar is voor snelheidsadvisering. 

Om GLOSA een succesvolle day-1 Use Case te maken die bijdraagt aan de realisering van de strategie van verkeersmanagement en de logistieke sector, is een doorontwikkeling en beproeving van GLOSA noodzakelijk. Alleen als GLOSA informatie levert waarmee een service provider en een automobielfabrikant waardevolle rijtaak-assistentiedienst kan leveren, zal GLOSA breder toegepast en opgeschaald worden. GLOSA kan met name door wegbeheerders gefaciliteerd worden op zogenaamde ‘GLOSA-enabled corridors’ waarmee trajecten ontstaan waarop de mobilist bruikbare informatie over rood- en groentijden ontvangt, er minder hoeft te worden geremd en geaccelereerd. Deze trajecten worden daarmee aantrekkelijker voor het verkeer, het verkeer kan zich er rustiger bewegen. Op termijn gaan de voertuigen op deze corridors goede connected data leveren waarmee de kruispuntregelingen (ITS-applicaties) veel beter het verkeer kunnen modelleren, betrouwbare rood- en groentijden afleveren, en het verkeer op efficiënte wijze regelen. GLOSA is dus niet alleen een verkeersmanagement-instrument voor duurzaamheid (brandstof verbruik, vervuiling) en veiligheid (enigszins door verminderd acceleratie en remgedrag). Het is ook een dienst die verkeer naar specifieke corridors kan lokken en daarmee de spreiding en netwerkmanagement faciliteert. Daarmee ontstaat een transitie pad waarmee stapsgewijs publiek-privaat verkeersmanagement met connected voertuigen mogelijk wordt. 

Dit project beoogd een minimaal eisenpakket op te stellen voor de diensten van een ‘GLOSA-enabled corridor’. Verbeteringen aan het bestaande GLOSA systeem zijn gerealiseerd als een eerste conceptuele implementatie van GLOSA-enabled corridors. In een pilot zijn deze verbeteringen getest op de bruikbaarheid om zo het nut en de noodzaak van de verbeteringen aan te tonen. Op basis van de ervaringen is de impact op exploitatie en de haalbaarheid van het concept ingeschat. 

Lees hier het eindrapport.

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)