Bezig met laden...

Aandachtspunten bij de klimaat-en energiemaatregelen uit de miljoenennota 2022 | Kennisbank | DMI

home "»" Community's "»" Kennisbank "»" artikelen "»" Aandachtspunten bij de klimaat-en energiemaatregelen uit de miljoenennota 2022
Kennisbank

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Aandachtspunten bij de klimaat-en energiemaatregelen uit de miljoenennota 2022

Aandachtspunten bij de klimaat-en energiemaatregelen uit de miljoenennota 2022

 /5
0 (0stemmen)

Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2022, van september jongstleden, verschillende klimaat- en energiemaatregelen voorgesteld om de broeikasgasemissies te reduceren. In deze notitie analyseren het PBL en TNO op hoofdlijnen de reductie-effecten van deze maatregelen tot en met 2030 bovenop de geraamde ontwikkeling van broeikasgasemissies uit de Klimaat en energieverkenning 2021 (KEV 2021). De KEV 2021 raamt dat de nationale broeikasgasemissies in 2030 naar verwachting met 38-48 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990, uitgaande van het concrete vastgestelde en voorgenomen beleid. De restopgave tot het streefdoel van 49 procent in 2030, ten opzichte van 1990, bedraagt daarmee nog 1-11 procentpunt, ofwel 3-25 megaton CO2-equivalenten. Volgens de KEV 2021 kan een deel van deze restopgave, ruwweg 2-4 megaton CO2-equivalenten, nog worden ingevuld als een aantal geagendeerde beleidsplannen en -voornemens concreet en tijdig zou worden uitgewerkt.

De klimaat- en energiemaatregelen uit de Miljoenennota 2022 zijn ook bedoeld om een bijdrage te leveren aan de Urgenda-doelstelling, die vereist dat de broeikasgasemissies in 2020 en de jaren daarna 25 procent lager zijn dan in 1990. De KEV 2021 geeft aan dat de emissie in 2020 rond het Urgenda-doel ligt en in 2021 waarschijnlijk er weer boven. De KEV 2021 schat ook in dat er gelet op alle onzekerheden nog tot en met 2025 een, zij het steeds kleiner wordend, risico blijft bestaan dat het Urgenda-doel wordt overschreden.

Lees hier de Notitie bij de Klimaat- en Energieverkenning 2021

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)