Bezig met laden...

Zelfrijdende voertuigen en wegkantsystemen | Kennisbank | DMI

home "»" Community's "»" Kennisbank "»" artikelen "»" Zelfrijdende voertuigen en wegkantsystemen
Kennisbank

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Zelfrijdende voertuigen en wegkantsystemen

Zelfrijdende voertuigen en wegkantsystemen

 /5
0 (0stemmen)

De opkomst van autonoom rijdende en zelfsturende voertuigen is al enige tijd gaande. Hoewel de ontwikkelingen niet zo stormachtig blijken te verlopen als ca. 10 jaar geleden werd voorspeld, worden toch gestaag stappen gemaakt. Zowel ‘gewone’ personenauto’s als speciale voertuigen, zoals shuttles, ontwikkelen zich op de ladder van het autonoom rijden. Een veelgebruikte classificatie voor deze ontwikkeling is die van de SAE levels.

Deze ontwikkeling in voertuigtechniek heeft ook effecten op wegontwerp en wegbeheer. Voor de wegbeheerder(gemeente, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat) is het belangrijk om te weten wat de stand van de techniek is en op welke wijze de wegbeheerorganisatie kan omgaan met de vragen die vanuit de voertuigtechniek worden gesteld.

Deze publicatie gaat in op de ontwikkeling van zogenaamde ‘shuttles & pods’, oftewel voertuigen die, vaak in aanvulling op het reguliere openbaar vervoer, over relatief korte afstanden op de openbare weg kunnen rijden zonder menselijke bestuurder. Ten aanzien van het wegontwerp gaat de kennismodule Openbaar Vervoer al beperkt in op de wegontwerpaspecten voor autonome voertuigen binnen het openbaar vervoer. In deze publicatie gaan we vooral in op de vraag of, en zo ja hoe met technische ondersteuning kan worden gezorgd voor een veilige benadering van kruispunten en wat daarvoor geregeld moet worden.

Hoewel andere aspecten rondom het toelaten van deze voertuigen op de weg worden benoemd, is het niet de bedoeling om volledig en uitputtend te zijn bij het beschrijven van dat toelatingsproces. Wel proberen we op deze manier duidelijk te maken welke keuzes een wegbeheerder cq. vergunningverlener heeft en hoe de verantwoordelijk-heden liggen bij dit toelatingsproces. Dit omdat het toestaan/toepassen van wegkantsystemen als ondersteuning vallen onder de zorgplicht en aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Dit document is een tussenstand (eind 2021) van een ontwikkelproces dat nog jaren in beslag zal nemen; misschien is het over een jaar alweer achterhaald – wellicht doordat de techniek ineens veel verder is, wellicht doordat de wet- en regelgeving drastisch is gewijzigd. Tot die tijd hopen wij dat u als wegbeheerder en verlener van ontheffingen en vergunningen met deze publicatie sneller en efficiënter kunt bepalen of en hoe u een project met een zelfrijdend voertuig kunt ondersteunen.

Deze publicatie is tot stand gekomen door een financiële en inhoudelijke bijdrage van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De regio wil hiermee bijdragen aan de bundeling van krachten door overheden op het gebied van Smart Mobility. CROW heeft de partijen hierbij met veel plezier ondersteund.

Marco van Burgsteden programmamanager Smart Mobility bij CROW 

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)